2018.gada projekti


“Vides objekta “Ķegums” izveide un uzstādīšana Ķeguma parkā”

Realizētājs: biedrība “Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre - Ķegums”, Iluta Jansone

Piešķirtais finansējums: 749,69 EUR

Apraksts: izgatavots metāla, Ķeguma novada krāsās krāsots uzraksts Ķegums un Saule, kas uzstādīti Ķeguma parkā. Vides objekta radītā sociālā rezonanse veicinās tūrismu novadā un sekmēs uzņēmējdarbību šajā nozarē, veidos novada pozitīvo tēlu un atpazīstamību.

 

“Velotūristu atpūtai”

Realizētājs: Harijs Jaunzems

Piešķirtais finansējums: 743,73 EUR

Apraksts: labiekārtotas velotūristu atpūtas vietas izveidošana. Nojumes un galda izgatavošana un uzstādīšana Birzgales pagastā. Projekts iekļaujas Ķeguma novada projektā “Apkārt Ķeguma novadam”, kura ietvaros tiks veikta dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana, norāžu un informatīvo stendu izvietošana.

 

“Riteņotāju atpūtai”

Realizētājs: biedrība “JADARA”, Rita Reinsone

Piešķirtais finansējums: 741,73 EUR

Apraksts: labiekārtota atpūtas vieta Kalnamuižas. Nojumes un galda izgatavošana un uzstādīšana Birzgales pagastā. Projekts “Riteņotāju atpūtai” ar savām aktivitātēm iekļaujas Ķeguma novada projektā “Apkārt Ķeguma novadam”, kura ietvaros tiks veikta dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana, dabas un kultūrvēsturisko objektu norāžu izvietošana, sakopšanas talku organizēšana izvēlētajās dabas objektu teritorijās, kā arī izvietoti informatīvie stendi.

 

“Vindsērfinga mācību inventāra, tiesnešu un motorlaivas un boju nomai vindsērfinga sacensībām “Lindes balva”

Realizētājs: biedrība “Lindes parka atbalstam”, Pēteris Zabarovskis

Piešķirtais finansējums: 750,00 EUR

Apraksts: novada iedzīvotājiem jau par tradīciju ir kļuvušas šīs burātāju sacensības, kuras norit kopš 2010. gada ik vasaru jūlijā vai augustā. Katru gadu sacensību nolikumā ir paredzēta atsevišķa sacensību grupa – E – grupa – VIETĒJIE – visi, kuri sevi uzskata par piederīgu Ķeguma novadam. Ar katru gadu, pateicoties šo sacensību kvalitatīvai organizēšanai un apmeklētāju pieaugošajai interesei, tieši “VIETĒJO” grupa kļūst arvien plašāka. Tajā piedalās novada iedzīvotāji no visa Ķeguma novada – Birzgales, Ķeguma, Tomes un ārpus tā robežām – Daugmales, Jaunjelgavas. Tajās iesaistās ne tikai pieaugušie, bet arī bērni un jaunieši, un pieredzējušie sportisti ar lielu entuziasmu apmāca vēja savaldīšanas zinības visus, kuri vēlas piedalīties sacensībās. Ir patiess prieks, ja Ķeguma novada iedzīvotāji var startēt līdzās Latvijas un pat pasaules čempioniem vindsērfingā (G. Rozenbergam, I. Grīnbergai, V. Matīsei, J. Rožkalnam).

Tā kā sacensību organizēšanas izmaksas pilnībā tiek segtas no privātajiem maksājumiem, līdz ar dalībnieku un apmeklētāju skaita pieaugumu, ir grūti nosegt visas izmaksas, kas nepieciešamas sacensību organizēšanai.

Līdz ar to līdzekļi izlietoti vindsērfinga sacensību laikā vindsērfinga mācību inventāra, tiesnešu motorlaivas un boju nomai.

 

“Ceļš pie sevis”

Realizētājs: biedrība “JADARA”, Rita Reinsone

Piešķirtais finansējums: 280,00 EUR

Apraksts: Hormonu jogas nodarbības sievietēm pēc 35 gadu vecuma. Aktivizēt dabiskos pašatjaunošanās procesus, atraisīt sievišķās enerģijas un uzlabot sievietes fizisko un emocionālo veselību. Iegūtas teorētiskas un praktiskas zināšanas par hormonu jogu, kā to pielietot savas veselības uzlabošanai. Intensīvajā seminārā apgūtas Hormonu jogas terapijas metodes patstāvīgai praksei mājās, vairākas pretstresa tehnikas, elpošanas vingrinājumi un meditācijas. Dalībnieces saņēmušas izdales materiālus latviešu valodā un DVD ierakstu ar vingrinājumu kopumu pastāvīgās prakses atbalstam.

 

“Bērnu kolektīvās piederības sajūtas un skatuves tēla pilnveidošana”

Realizētājs: Raimonds Lamass

Piešķirtais finansējums: 750,00 EUR

Apraksts: Bērnu vokālā ansambļa “Dzirkstelīte” dziedātājiem – 15 meitenēm un 3 puišiem, uzšūti vienoti un izteiksmīgi skatuves tērpi, kas veicina bērnos kolektīvās piederības sajūtu. Šo pirmsskolas vecuma bērnu ansambli katru gadu apmeklē aptuveni divdesmit bērnu, kas liecina par lielu vecāku ieinteresētību šajā interešu izglītībā.

 

“Skatuves tērpu iegāde Rembates dāmu vokālajam ansamblim “Vīgriezes””

Realizētājs: Kristīne Mālniece

Piešķirtais finansējums: 750,00 EUR

Apraksts: izveidoti desmit skatuves tērpu komplekti ar iespēju uzstāties gan iekštelpās, gan ārpus telpām. Ir uzlabots Rembates dāmu ansambļa “Vīgriezes” vizuālais koptēls. Izveidotie tērpi tiek izmantoti, lai prezentētu sevi sadraudzības koncertos Ķeguma novadā un citos Latvijas novados.

 

“Angļu valoda ar priekšzināšanām “Elementary””

Realizētājs:biedrība “JADARA”, Marina Birzule

Piešķirtais finansējums: 550,59 EUR

Apraksts: 24 angļu valodas nodarbības, 10-15 dalībniekiem. Apgūstot angļu valodas programmu “Elementary” dalībnieki jau varēs brīvi sarunāties angļu valodā, kā arī saņemt izdales materiālus, kurus būs sagatavojis pasniedzējs. Apgūtās valodas prasmes varēs izmantot stājoties darbā, ceļojot.

 

“Pludmales izveide Daugavas krastā”

Realizētājs: biedrība “Lindes parka atbalstam”, Pēteris Zabarovskis

Piešķirtais finansējums: 730,00 EUR

Apraksts: ir izveidota publiski pieejama, labiekārtota peldvieta pie Daugavas Lindē, ir veicināta Lindes parka atpazīstamība, iepazīstinot plašāk novada iedzīvotājus un tūristus ar Lindes vēsturisko nozīmi novada kultūrā, kā arī velo maršruts Nr. 174 ir nodrošināts ar atpūtas vietu.

 

“Sporto droši, atpūties skaisti!”

Realizētājs: Marita Puķe

Piešķirtais finansējums:750,00 EUR

Apraksts: labiekārtota ģimenes atpūtas vieta blakus Birzgales pamatskolas sporta laukumam. Projekta rezultātā tika atpūtas laukumā uzstādīti trīs koka galdi, kuriem piemontēti soliņi, trīs miskastes, ierīkota ugunskura vieta, kā arī izvietoti ap to koka krēsli. Birzgales viesiem un iedzīvotājiem būs iespēja aktīvi pavadīt laiku, atpūsties kopā ar ģimeni, baudīt dabu, kā arī piedalīties dažādos pasākumos, kuri tiks organizēti jaunajā atpūtas vietā.

 

“Atbalsts senioriem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam 2”

Realizētājs: biedrība “Ķeguma novada pensionāru biedrība”, Ilze Kantore

Piešķirtais finansējums: 750,00 EUR

Apraksts: Organizēti braucieni, radot senioriem iespēju iepazīties ar Latvijas skaistām vietām un kontaktēties ar citu novadu pensionāriem. Ekskursijas uz Alūksni un Kurzemes jūrmalu

“Tautiskās jostas ĶKNV 5.-12. klašu korim”

Realizētājs: Sandra Bērziņa

Piešķirtais finansējums: 750,00 EUR

Apraksts: noaustas 30 jostas Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.-12. klašu kora vajadzībām. Līdz ar to – koris ir gatavs koncertdarbībai un dalībai Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2020. gadā.

 

“Atbalsts senioriem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam”

Realizētājs: biedrība “Ķeguma novada pensionāru biedrība”, Ilze Kantore

Piešķirtais finansējums: 750,00 EUR

Apraksts: Organizētaapmācību programma “Vides interpretācija”, lai rastu iespēju senioriem iegūt zināšanas par brīvprātīgo darbu. Lai apgūtu zināšanas  un prasmes iepazīstināt interesentus ar Ķeguma novada tūrisma objektiem.

 

“Ķeguma LELB ietvju seguma maiņa

Realizētājs: reliģiskā organizācija “ĶEGUMA EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE”, Valdis Kalniņš

Piešķirtais finansējums:750,00 EUR

Apraksts: nobruģēti 60,5 kvadrātmetri ietves pieejai pie Ķeguma evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas, padarot Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ērtu nokļūšanu pie baznīcas un ērtu pastaigu vietu pa Ķeguma pilsētas vēsturisko centru. Ietvju nobruģēšanas rezultātā izveidots kopējs konteksts ar Liepu aleju un nobruģēto stāvlaukumu pie baznīcas.

 

“Futbola inventārs”

Realizētājs: biedrība “FK Ķegums”, Gatis Ciematnieks

Piešķirtais finansējums:650,00 EUR

Apraksts: Uzlabota treniņu procesa kvalitāte, kas ļauj īsāka laika periodā sasniegt augstākus rezultātus. Treniņi kļuvuši daudzpusīgāki un daudzveidīgāki, kas ļauj trenerim pieiet treniņa procesam radošāk un kvalitatīvāk. Par piešķirto finansējumu tika iegādāts inventārs: 36 futbola bumbas, 2 futbolu bumbu tīkli un 2 saliekamo futbola vārtu komplekti.

 

“Tautas tērpa komplekta atjaunošana vidējās paaudzes deju kolektīvam “Kadiķis””

Realizētājs: biedrība “Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis””, Zita Ruņģe

Piešķirtais finansējums: 700,00 EUR

Apraksts: tika iegādāts kvalitatīvs audums, furnitūra (gumijas, pogas, līmaudums, eģes lenta) un tika pasūtīts uzšūt 14 vīriešu tautu deju bikšu, tādejādi papildinot un atjaunojot tautas tērpu komplektus, nomainot savu laiku nokalpojušās bikses pret jaunām.

 

“Futbola formas”

Realizētājs: biedrība “FK Ķegums”, Gatis Ciematnieks

Piešķirtais finansējums: 650,00 EUR

Apraksts: Sports ir viens no veidiem kā varam popularizēt savu novadu. Komanda nes sava novada vārdu valstī un par komandu ne tikai spriež pēc uzvaru skaita, bet arī pēc tās vizuālā tēla, tas šobrīd nav mazsvarīgs. Jaunas formas uzlabo komandas emocionālo stāvokli, kas ļauj sasniegt labākus rezultātus sacensībās. Tika iegādāti jauni futbola formas krekli, šorti, getras, džemperi, kopā 14 komplekti

 

“Ķeguma LELB ārdurvis”

Realizētājs: reliģiskā organizācija “ĶEGUMA EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE”, Valdis Kalniņš

Piešķirtais finansējums: 750,00 EUR

Apraksts: izveidota labiekārtota, estētiski pievilcīga un funkcionāla vide Ķeguma pilsētas vēsturiskā centra Liepu alejā, nomainot Ķeguma evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas ārdurvis.

 

“Tautisko jostu aušanas meistardarbnīcas II. Inventāra iegāde aušanas darbnīcai”

Realizētājs: Ieva Puriņa

Piešķirtais finansējums: 750,00 EUR

Apraksts: Attīstīt aušanas darbnīcu Ķegumā kā ilgtspējīgu amatniecības centru. Tika iegādāti nepieciešamie materiāli un inventārs. Meistardarbnīcu laikā tiek apgūtas etnogrāfisko celu jostu aušanas pamata prasmes.

 

“Ķeguma jauktā kora Lins vizuālā tēla uzlabošana un atpazīstamība veicināšana”

Realizētājs: biedrība “Semper Novus”, Zane Zemniece un Maira Līduma

Piešķirtais finansējums: 430,00 EUR

Apraksts: uzlabots Ķeguma jauktā kora “Lins” vizuālais tēls, līdz ar to sekmēt Ķeguma novada atpazīstamību un tautisko tradīciju saglabāšanu. Iegādātas jaunas un vienādas tautiskās zeķes Ķeguma jauktā kora “Lins” meitām.

 

“Tautas mūzikas instrumentu iegāde Ķeguma komercnovirziena vidusskolai”

Realizētājs: Liene Seržante

Piešķirtais finansējums: 538,00 EUR

Apraksts: Tautas mūzikas instrumentu iegāde Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem. Instrumenti ir nepieciešami, lai pilnveidotu skolēnu iemaņas instrumentu spēlē, kā arī paspilgtinātu dalību un piedalīšanos tautas dziesmu konkursā “Lakstīgala”, mūzikas olimpiādēs un koru skatēs. Kopā tika iegādāti 16 mūzikas instrumenti.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites