2016.gada projekti


Realizētājs: Linda Šķeltiņa

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Daudzdzīvokļu  dzīvojamās mājas  pagalmā esošo rotaļu laukumu labprāt apmeklē bērni ne tikai no šīs mājas, bet arī citi tuvākajā apkaimē dzīvojošie bērni, diemžēl esošās konstrukcijas ir morāli un fiziski novietojušas, tādēļ tika demontēts vecais karuselis, sakopta rotaļu laukuma teritorija un smilšu kaste, atjaunots smilšu segums un uzstādīts par projektā piešķirtajiem līdzekļiem iegādātais karuselis.

Realizētājs: Linda Šķeltiņa

Piešķirtais finansējums: 597,98 Eur

Apraksts:

Futbola klubs “Ķegums” veiksmīgi startē dažādos turnīros visā Latvijā, parādot labus rezultātus. Spēlētāju skaits katru gadu pieaug, tādēļ īstenojot projektu, tika papildināta kluba materiāli tehniskā bāze, iegādājoties 38 futbola bumbas, 2 futbola bumbu tīklus, lai uzlabotu jau sasniegtos rezultātus.

Realizētājs: Sanita Čodore

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Skolas ielā 11, Ķegumā tika uzcelta 1982.gadā, tad pagalmā iekārtots arī bērnu laukums, kas pa šiem gadiem kļuvis neizmantojams un nedrošs bērnu rotaļām.

Īstenojot projektu, tika atjaunota smilšu kaste un soliņi, uzstādītas  šūpoles, tādējādi radot bērniem drošu vidi fiziskām aktivitātēm, sekmējot fizisko, garīgo, sociālo attīstību, veicināts veselīgs dzīves veids, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem, jo laukumu labprāt izmanto arī mazie blakus esošo māju iedzīvotāji un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas mazāko klašu skolēni atceļā uz mājām, gaidot autobusu vai vecākus. 

Realizētājs: biedrība "Lindes parka atbalstam", Ilona Sniedze

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Lindes parks ir viena no Birzgales pagasta kultūrvēsturiskajām vietām, kuru iecienījuši tūristi no tuvākas un tālākas apkārtnes, parkā esošie koki stipri cieta vētrā 2015.gadā.

Īstenojot projektu, tika veikta vētras bojāto koku sakopšana, likvidēti sausie un bīstamie zari, kas apdraudēja parka apmeklētājus un slimo koku izzāģēšana vienā no Lindes parka alejām, kuru visvairāk iecienījuši bērni un arī pieaugušie dažādām sportiskām  aktivitātēm.

Realizētājs: Sandra Pūpola

Piešķirtais finansējums: 491,48 Eur

Apraksts:

Senioru deju kolektīvs „ĶEGUMS” ir viens no novada deju kolektīviem, kas tika dibināts 2012. gadā un aktīvi darbojas Ķeguma tautas namā. Kolektīva meistarība aug ar katru gadu - 2016. gada deju kolektīvu skatē iegūta augstākā pakāpe. Kolektīvs piedalās koncertos dažādās Latvijas pilsētās, to skaits gadā pārsniedz 30 pasākumus. Lai uzlabotu kolektīva materiāli tehnisko bāzi, dejotājiem tika iegādātas vējjakas un flīsa jakas.

Realizētājs: Ginta Zālīte

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Folkloras kopa „Graudi” tika izveidota 2012.gadā, tās vadītāja kopš pirmsākumiem ir Dace Priedoliņa. Kolektīvs ir izveidojis programmas dažādiem tradīciju svētkiem pagastā un novadā – Ziemas saulgriežiem, Meteņiem, Lieldienām, Ūsiņiem, Vasaras saulgriežiem, piedalījies pavasara un rudens gadatirgos, Lāčplēša dienas svinībās, pašdarbnieku svētkos, Ķeguma novada svētkos u.c.

Par piešķirto finansējumu tika iegādātas tautiskās jostas, kas bieži tiek lietotas arī dažādos ritos, nepieciešamas gan goda tērpam, gan linu apģērbam, gan rituāla priekšnesumos.

Realizētājs: biedrība "Tomes attīstībai", Anna Duncīte-Ofmane

Piešķirtais finansējums: 550,00 Eur

Apraksts:

Īstenojot projektu, tika veikti labiekārtošanas darbi un paplašinātas Tomes sporta laukuma izmantošanas iespējas. Projekta rezultātā izbūvēto nojumi ar galdu un soliem izmanto Ķeguma novada sporta un aktīvās atpūtas sacensību organizatori sacensību vai aktīvās atpūtas norises organizēšanai (piemēram, Tomes sporta spēļu, MTB riteņbraukšanas sacensību, sēņošanas sacensību norises laikā) kā vietu, kur iespējams izvietot mūzikas aparatūru, laika hronometrus, sacensību tabulu u.c., tāpat arī Ķeguma novada iedzīvotāji un viesi kā atpūtas vietu, kur piestāt, lai atvilktu elpu tālāka ceļa mērošanai, vai patverties, dodoties uz mājām, no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Realizētājs: Baiba Rožkalna

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Ķeguma tautas namā jau otro gadu desmitu darbojas bērnu popgrupa „Sienāži”, kuru  dibinājusi un jau no pirmsākumiem vada Sarmīte Viļuma kopā ar komponistu Modri Krūmiņu, kurš sarakstījis neskaitāmi daudz dziesmu, tās „Sienāži” izpildījuši jau vairākās paaudzēs. 2017.gadā „Sienāži” svinēs savu 20.jubileju. Augsti rezultāti sasniegti gan Latvijas, gan starptautiska mēroga konkursos.

Īstenojot projektu, tika veikti 14 dažādu komponistu dziesmu, t.sk. Ķeguma novada himnas „Palikt un būt” (Jāzepa Osmaņa vārdi, Modra Krūmiņa mūzika), ieraksti Latvijas Radio ierakstu studijā un izveidots dziesmu albums kompaktdiskā.

Realizētājs: biedrība "JADARA", Inta Pastare

Piešķirtais finansējums: 700,11 Eur

Apraksts:

Biedrība “JADARA” jau trīs gadus pēc kārtas organizē Birzgales ciema „Ievu līča” sakopšanas talku, lai rosinātu un dažādotu vietējiem iedzīvotājiem pieejamās fiziskās aktivitātes, izmantojot projektu konkursa finansējumu tika izveidota Sajūtu taka. Pārvarot dažādus šķēršļus, jābūt vērīgam, uzmanīgam, citas domas un problēmas vairs nav ne prātā. Ieguvums – ar pozitīvām un jaunām emocijām pavadīts brīvais laiks, dziļās muskulatūras treniņš, mēģinot noturēt līdzsvaru uz oļiem, baļķīšiem, čiekuriem un slidenām koku virsmām, un, protams, punktu masāža pēdām.

Realizētājs: Māris Jēkabsons

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Birzgales pagasta Lāču kapsētā pirmie apbedījumi varētu būt datēti ar 1820. gadu. Kapsēta ir salīdzinoši maza, bet tur ir saredzams dzimtu turpinājums vairākās paaudzēs.  Vienai ģimenei vienkopus ir 6 kapu kopiņas, kuras tiek koptas, lai gan cilvēki Birzgalē vairs nedzīvo. Tātad var secināt, ka viņi pie saviem piederīgajiem brauc no citas Latvijas puses. Lāču kapi visos laikos regulāri ir kopti un uzturēti kārtībā no piederīgo puses. Pagājušā gada rudenī, vētras nogāzts koks trāpīja kapličas jumtam, kas tika atjaunots par projektam līdzekļiem.

Realizētājs: biedrība "Tomes attīstībai"

Piešķirtais finansējums: 550,00 Eur

Apraksts:

Biedrībai „Tomes attīstībai” sadarbībā ar Ķeguma novada domi, Kultūras un sporta pārvaldi, Tomes pagasta pārvaldi un Tomes Tautas namu jau divus gadus ir veiksmīgi, ar plašu vērienu, izdevies atjaunot senu Tomes iedzīvotāju tradīciju – Ceļojošais Kauss, kas ir devis iespējas arī jaunu aktivitāšu radīšanai Tomes sporta spēlēs. Iepriekšējos gados sporta spēlēs pulcēja liels apmeklētāju skaits, vidēji - 70 dalībnieki, līdzjutēji, bērni un citi sporta spēļu interesenti, kopā apmēram 120 apmeklētāju. Jauniešu interese ir liela un šogad ar projekta līdzfinansējumu balvām dalībniekiem, info materiālam, dekoratīvajam noformējumam, organizatoriskajam nodrošinājumam, muzikantiem un atrakcijām bērniem, biedrība īstenoja sporta spēles – Tomes Ceļojošais Kauss III. 

Realizētājs: Larisa Jukna

Piešķirtais finansējums: 400,00 Eur

Apraksts:

Teorētisko un praktisko nodarbību cikls Ķeguma dienas centrā ar mērķi dot jaunas zināšanas par veselīgiem produktiem un ēdieniem, par aktualitātēm, gatavojot ģimenei, attīstīt prasmes iepirkties ekonomiski. Praktiskās nodarbības, kurās dalībnieki iepazīstas un apgūst virtuves gudrības, iemācoties kaut ko jaunu, katrā no projektā iekļautajām tēmām: „Veselīgs, mūsdienīgs, ērti un ātri pagatavojams ēdiens ikdienā un svētku reizēs”, „Salātu centrifūga”, „Dažādu tautu virtuves. Pasaulē populārie ēdieni”, „Rudens/ziemas zupas. Ziemassvētku kēksi”. 

Realizētājs: biedrība "VPDK "Kadiķis"", Sandijs Brīze

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis”, kas ir viens no vecākajiem novada amatierkolektīviem, ar ļoti labiem sasniegumiem skatēs un konkursos, Ķeguma novadā darbojas jau vairāk kā 26 gadus. Kolektīvs var lepoties ar bagātīgu tautas tērpu klāstu, kas iegādāti ar pašvaldības, sponsoru un personīgajiem līdzekļiem, un, lai nodrošinātu šo tautas tērpu ilgtspējīgu saglabāšanu, par projektam piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti izturīgi tērpu aizsargmaisi ar apdruku, kurus paredzēts izmantot tērpu pārvadāšanas procesā, lai tautas tērpi kalpotu vēl ne tikai turpmākos pāris gadus, bet arī nākamajām paaudzēm. 

Realizētājs: Ilona Ofmane

Piešķirtais finansējums: 110,64 Eur

Apraksts:

Galda spēles apvieno visa vecuma cilvēkus, tajās iesaistās visi: gan bērni un jaunieši, gan viņu vecāki un vecvecāki. Tomes dienas centrā ir aizsākta tradīcija – galda spēļu pēcpusdienas, kas ar katru reizi pulcē kuplāku apmeklētāju loku. Lai padarītu šīs pēcpusdienas vēl saistošākas, projekta ietvaros tika iegādātas septiņas dažādas galda spēles.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites