2016.gada projekti


Biedrība „Grāmatu draugu klubs "Doma"”, piešķirts līdzfinansējums aktivitātes „Novadā dzīvojušo literātu piemiņas vietu apmeklējumi un to sakopšana. Tikšanās ar lasītāju pieprasītiem un populāriem literātiem” literārā vakara ar dzejnieci un publicisti Liānu Langu un rakstnieci Noru Ikstenu, Ķeguma literātu vakaru organizēšanai un norisei, kā arī R.Ezeras un A.Pumpura dienu organizēšanai un norisei EUR 405,00 apmērā.

Biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, piešķirts līdzfinansējums aktivitātei „Darbības mērķu turpinājums un atskats uz paveikto” izglītojoša rakstura semināra-lekcijas, ekskursijas-pieredzes apmaiņas brauciena un biedrības svētku pasākuma organizēšanai EUR 430,00 apmērā.

Biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, piešķirts līdzfinansējums aktivitātei „Pensionāru sabiedriskās aktivitātes” Lieldienu sadraudzības koncerta Ķegumā, dalības senioru sadraudzības sacensību Latvijas veterānu 53.sporta spēlēs, rokdarbu izstāžu un pieredzes apmaiņas ekskursijas organizēšanai EUR 430,00 apmērā.

Biedrība „JADARA”, piešķirts līdzfinansējums aktivitātes „Dots devējam atdodas” lekciju cikla “Bērna emocionālā audzināšana”, kulinārijas lekciju un pieredzes apmaiņas brauciena  organizēšanai EUR 430,00 apmērā.

Biedrība „Tomes sieviešu klubs „Ābele””, piešķirts līdzfinansējums aktivitātei „Saules stariņš bērna sirdī” bērnu svētku pasākuma un Ziemassvētku pasākuma bērniem organizēšanai EUR 430,00 apmērā.

Biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums””, piešķirts līdzfinansējums aktivitātes „Starptautiskās Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums bērniem Ķeguma pilsētā 2016.gadā” organizēšanai EUR 430,00 apmērā.

Biedrība „Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Kadiķis"”, piešķirts līdzfinansējums aktivitātes „Koncertēšana VPDK sadraudzības koncertos Palsmanē un Gulbenē, labdarības koncertā Madlienas pansionātā” organizēšanai EUR 430,00 apmērā.

Biedrība „Semper Novus”, piešķirts līdzfinansējums aktivitātes „Ķeguma novada balsis Latvijai” koncertu Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Ventspilī organizēšanai EUR 430,00 apmērā. 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites