Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

2014. gada


Nr. Nosaukums

Pieņemšanas

datums

Dokuments 
20 Par grozījumiem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 29.12.2014.

Skatīt šeit

19. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā” 

 

05.02.2014.

17.12.2014.

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami

 šeit

18.

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

29.12.2014. Zaudējuši spēku
17.

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”

26.11.2014. Skatīt šeit
16.

Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”

08.10.2014. Skatīt šeit
15.

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

01.10.2014. Skatīt šeit
14.  Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Ķeguma novadā Nr. 14/2014 19.09.2014.

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami

 šeit

13.

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

20.08.2014. Skatīt šeit
12.
Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība
06.08.2014. Zaudējuši spēku
11.

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

16.07.2014. Skatīt šeit
10. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 16.07.2014. Zaudējuši spēku
9.

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”

02.07.2014. Skatīt šeit
8.

Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei

16.04.2014.

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

7.

Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā

16.04.2014. Skatīt šeit
5.

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”

19.02.2014. Skatīt šeit
4.

Par sociālās palīdzības pabalstiem

19.02.2014. Zaudējuši spēku
3.

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā

05.02.2014.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

2.

„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”

29.01.2014. Skatīt šeit
1. Par grozījumiem 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 29.01.2014. Zaudējuši spēku

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites