Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Kontaktinformācija


 

 

Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

Tālrunis: 65038883

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 


DARBA LAIKS
 
Pirmdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Otrdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Trešdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Ceturtdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Piektdienās   8.00-13.00
 
Sakarā ar administratīvo teritoriālo reformu, aicinām iedzīvotājus veikt maksājumus uz sekojošu kontu:
OGRES NOVADA ĶEGUMA PILSĒTAS PĀRVALDE
Juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV – 5020
Reģ.Nr.40900036679
 
Banka - SEB banka AS
Konts  LV45UNLA0050004379882

Kods UNLALV2X

Banka - AS Swedbank, HABALV22
Konts LV80HABA0551015370070
 

Darbinieku e-pastos zīme "@" nomainītos uz "[at]", lai izvairītos no pašvaldības e-pastu izmantošanas negodīgiem nolūkiem.

 

 
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts

DOME 

No 1.jūlija Ķeguma novads ir pievienots Ogres apvienotajam novadam. Ievēlētie Ogres novada pašvaldības deputāti:

Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis Plašāka informācija par deputātiem pieejama šeit.
Priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš
Deputāts Jānis Iklāvs
Deputāts Jānis Kaijaks
Deputāts Pāvels Kotāns
Deputāts Andris Krauja
Deputāts Atvars Lakstīgala
Deputāts Artūrs Mangulis
Deputāte Dace Nikolaisone
Deputāts Jānis Siliņš
Deputāts Dainis Širovs
Deputāts Ilmārs Zemnieks
Deputāte Dzirkstīte Žindiga
Deputāts Toms Āboltiņš
Deputāts Mariss Martinsons
Deputāts Linards Liberts
Deputāte Dace Kļaviņa
Deputāts Edgars Gribusts
Deputāts Jānis Lūsis
Deputāte Dace Māliņa
Deputāts Raivis Ūzuls
Deputāts Valentīns Špēlis
Deputāts Indulis Trapiņš
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Laizāns 29 244 266 juris.laizans[at]ogresnovads.lv
Pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības administrācijas vadītāja p.i. Dace Soboļeva 65055441;
25427473
dace.soboleva[at]kegums.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja Krista Dzene 65055433;
25417020
krista.dzene[at]kegums.lv
Vadītājas vietniece Larisa Dzeniša 65055434 larisa.dzenisa[at]kegums.lv
Galvenā ekonomiste Evita Rubaža-Strausa 65055447 evita.rubaza[at]kegums.lv
Vecākā grāmatvede Baiba Andersone 65055435 baiba.andersone[at]kegums.lv
Galvenā nodokļu administratore Marina Birzule 65055436 marina.birzule[at]kegums.lv
Nodokļu administratore Mārīte Dakuļe 65055436 marite.dakule[at]kegums.lv
Grāmatvede Biruta Zariņa 65055437 biruta.zarina[at]kegums.lv
Administratīvi juridiskā nodaļa
Vadītāja Ieva Mangule 65055446 ieva.mangule[at]kegums.lv
Personāla speciāliste Dzina Grīnberga 65055443;
25429865
dzina.grinberga[at]kegums.lv
Iepirkumu speciāliste, darba aizsardzības speciāliste Lolita Liepa 28656255 lolita.liepa[at]kegums.lv
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Roberts Ozols 26104321 roberts.ozols[at]kegums.lv
Attīstības nodaļa
Vadītāja p.i. Ieva Vējone 26467990 turisms[at]kegums.lv;
ieva.vejone[at]kegums.lv
Energopārvaldnieks Edgars Augustiņš 29480816 edgars.augustins[at]kegums.lv
Pedagogs karjeras konsultants Artūrs Pērle 26363603 arturs.perle[at]kegumaskola.lv
Ogres novada būvvalde (Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV - 5001; 4.stāvs)
Ar Ogres novada būvvaldes speciālistu pieņemšanas laikiem un kontaktinformāciju var iepazīties šeit
Ķeguma novada VPVKAC (plašāka informācija)
Vadītāja Dace Skrīvele 25746001;
66954896
dace.skrivele[at]kegums.lv;
dome[at]kegums.lv
Speciāliste (Ķegumā) Olga Tomiņa 65038883
olga.tomina[at]kegums.lv;
kegums[at]pakalpojumucentri.lv
Speciāliste (Rembatē) Rita Birkenfelde 65055832;
66954898
rita.birkenfelde[at]kegums.lv;
rembate[at]pakalpojumucentri.lv
Speciāliste (Birzgalē) Mārīte Artihoviča 65034125; 66954897
marite.artihovica[at]kegums.lv
birzgale[at]pakalpojumucentri.lv;
Transporta un pakalpojumu daļa
Vadītājs Imants Birzulis 65055444;
26153465
imants.birzulis[at]kegums.lv
Autobusa vadītājs Mihails Kovaļevskis 20247517 -
Autobusa vadītājs Jānis Juškāns 25408376 -
Elektriķis Nikolajs Potjomkins 26132944 -
Ķeguma kapu pārzinis Māris Urtāns 20279554 maris.urtans[at]kegums.lv
Speciālisti
Datorspeciālists Jānis Cebulis 20060258 janis.cebulis[at]kegums.lv
Domes sekretāre Iveta Koluža 65055439;
26406395 
iveta.koluza[at]kegums.lv
Sporta pasākumu organizatore Agita Kaļva 29472366 -
Zemes ierīcības inženiere Vilhelmīna Askoļska 26396260 vilhelmina.askolska[at]kegums.lv
Kultūras un sporta pārvalde
Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa 65038875;
22010300
dace.malina[at]kegums.lv
Birzgales Tautas nama vadītāja Mudīte Janovska-Spriņģe 65034155;
29424612
mudite.janovska[at]kegums.lv
Tomes Tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača 65067977;
27843230
sarmite.pugaca[at]kegums.lv
Rembates Tautas nama kultūras pasākumu organizatore Liene Lazdiņa 27884206 liene.lazdina[at]kegums.lv
Ķeguma novada muzeja vadītāja Ligita Ādamsone 25454947 ligita.adamsone[at]kegums.lv
tomesmuzejs[at]kegums.lv
Birzgales muzeja "Rūķi" vadītāja Laila Krastiņa 26605359 laila.krastina[at]kegums.lv
Ķeguma dienas centra vadītāja Larisa Jukna 20233728 larisa.jukna[at]kegums.lv
Tomes dienas centra administratore Ilona Ofmane 26651835 ilona.ofmane[at]kegums.lv
Tomes pagasta pārvalde ("Ābelītes", Tome; e-pasts: tome[at]kegums.lv)
Vadītāja Ilona Ofmane 26651835 ilona.ofmane[at]kegums.lv
Tomes kapu pārzine Sarma Amane 29743364 -
Ogres novada Ķeguma pašvaldības policija (Ķeguma prospekts 1, Ķegums; e-pasts: policija[at]kegums.lv)
Vecākais inspektors Jurijs Matrosovs 110
26538811;
29288912
jurijs.matrosovs[at]kegums.lv
Inspektors Agnis Siliņš 29908722 agnis.silins[at]kegums.lv
Autovadītājs Ojārs Meiris 28741717 ojars.meiris[at]kegums.lv

Plašāk par Ogres novada Sociālo dienestu iespējams lasīt šeit.

Sociālās aprūpes centrs "Senliepas" (Senliepas 1, Rembate; e-pasts: senliepas[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025092)
Vadītāja - 65055586;
27813273
-
Ķeguma bibliotēka (Skolas iela 6, Ķegums; e-pasts: biblioteka[at]kegums.lv; e-adrese:40900025247)
Direktore Inese Cīrule 65038421;
26152897
inese.cirule[at]kegums.lv
Direktores vietniece Elīna Lintiņa 27362626 -
Vecākā bibliotekāre Kristīne Ansone 27362626 -
Bibliotekāre Valda Kurme 65038421 -
Tomes pagasta bibliotēka
Tomes bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga 27367766 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rembates pagasta bibliotēka
Rembates bibliotēkas vadītāja - 27365656 remb.biblio[at]kegums.lv
Ķeguma PII "Gaismiņa" (Komunālā iela 7, Ķegums; e-pasts: gaismina[at]kegums.lv; e-adrese:40900024434)
Vadītāja Māra Andersone 65038552;
25421659
mara.andersone[at]kegums.lv
Vadītājas vietniece Dita Sniedze 65038552 dita.sniedze[at]kegums.lv
Lietvede Ināra Vītola 26401591 inara.vitola[at]kegums.lv
Ķeguma komercnovirziena vidusskola (Skolas iela 10, Ķegums; e-pasts: skola[at]kegumaskola.lv; e-adrese:40900024792)
Direktors Vladimirs Samohins 22005595 vladimirs.samohins[at]kegumaskola.lv
Lietvede Valda Čepeļevska 65055275 valda.cepelevska[at]kegumaskola.lv
Dežurante Sarmīte Ulmane 65055273 sarmite.ulmane[at]kegumaskola.lv
Direktora vietniece izglītības darbā Ilze Krastiņa 65055274 ilze.krastina[at]kegumaskola.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā Sandra Bērziņa 65055272 sandra.berzina[at]kegumaskola.lv
Ēdnīcas vadītāja Signe Purvīte 65038565 signe.purvite[at]kegumaskola.lv
Birzgales pagasta pārvalde (Lindes iela 2, Birzgale; e-pasts: birzgale[at]ogresnovads.lv; e-adrese:40900025228)
Vadītāja Diāna Arāja 65034212;
27337815
diana.araja[at]ogresnovads.lv
Lauksaimniecības konsultants Tadeušs Vaļevko 65035983;
25430433
tadeuss.valevko[at]kegums.lv
Komunālās nodaļas vadītājs Konstantīns Žoids 29194810 -
Birzgales pagasta kapu pārzine Baiba Apsīte 25614097 baiba.apsite[at]kegums.lv
 Birzgales bibliotēka (Nākotnes iela 2A - 1, Birzgale; e-pasts: birzg.biblio[at]kegums.lv; e-adrese:50900025291)
Vadītāja Inga Daudze 27366966 inga.daudze[at]kegums.lv
Birzgales PII „Birztaliņa” (Jaunatnes iela 2, Birzgale; e-pasts: birztalina[at]kegums.lv; e-adrese:40900025232)
Vadītāja Sanita Čodore 65034101;
26180845
birztalina[at]kegums.lv
Birzgales pamatskola (Skolas iela 1, Birgzale; e-pasts: birzg.skola[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025321)
Direktors Valentīns Pastars 65034137;
29190171;
26334662
valentins.pastars[at]kegums.lv
Skolotāju istaba - 65034107 -
Birzgales mūzikas skola (Jaunatnes iela 2, Birzgale; e-pats: muzikasskola[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025340)
Vadītājs Laimonis Paukšte 65034187;
25620321
laimonis.paukste[at]kegums.lv
 
SIA "Ķeguma Stars" Reģ.Nr. 40003227117 (Kuģu iela 5, Ķegums; kagumastars[at]inbox.lv; www.kegumastars.lv)
Valdes loceklis p.i. Artūrs Robežnieks - -
Prokūrists Edgars Kozlovs 26493271 edgars.kozlovs[at]kegumastars.lv
Galvenā grāmatvede Aija Korneta 65038166 aija.korneta[at]kegumastars.lv

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites