Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Kontaktinformācija


 

 

Ķeguma novada dome

Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Tālrunis: 65038883

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 


DARBA LAIKS
 
Pirmdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Otrdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Trešdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Ceturtdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Piektdienās   8.00-13.00

 

Darbinieku e-pastos zīme "@" nomainītos uz "[at]", lai izvairītos no pašvaldības e-pastu izmantošanas negodīgiem nolūkiem.

 


ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA PVN Nr. LV90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, tel.: 65038883, 25746001, 26406395
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; e-adrese: 90000013682, www.kegumanovads.lv

 
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
DOME (pieņemšanas laikus skatīt šeit.)
Domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls 65038514;
28332807
raivis.uzuls[at]kegums.lv
Deputāts Kristaps Rūde - kristaps.rude[at]kegums.lv
Deputāte Dace Māliņa 22010300 dace.malina[at]kegums.lv
Deputāts Ojārs Meiris 28741717 ojars.meiris[at]kegums.lv
Deputāts Roberts Ozols 26104321 roberts.ozols[at]kegums.lv
Deputāts Valentīns Pastars 26334662 valentins.pastars[at]kegums.lv
Deputāts Jānis Siliņš 26179669 janis.silins[at]kegums.lv
Deputāts Kristaps Reķis 26461883 kristaps.rekis[at]kegums.lv
Deputāts Imants Smirnovs 29259223 imants.smirnovs[at]kegums.lv
Deputāts Vladimirs Samohins 22005595 vladimirs.samohins[at]kegums.lv
Deputāts Viesturs Teicāns 26161138 viesturs.teicans[at]kegums.lv
Deputāts Ilmārs Zemnieks 29488271 ilmars.zemnieks[at]kegums.lv
Deputāts Pāvels Kotāns 29134202 pavels.kotans[at]kegums.lv
Deputāts Tadeušs Vaļevko 65035984 tadeuss.valevko[at]kegums.lv
Deputāts Gundars Vērītis 29265748 gundars.veritis[at]kegums.lv
Domes sekretāre Iveta Koluža 65055439;
26406395
iveta.koluza[at]kegums.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne 25454611 kintija.sparane[at]kegums.lv
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks, izpilddirektora p.i. Uldis Kokins 29296660 uldis.kokins[at]kegums.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja Krista Dzene 65055433;
25417020
krista.dzene[at]kegums.lv
Vadītājas vietniece Larisa Dzeniša 65055434 laris.dzenisa[at]kegums.lv
Galvenā ekonomiste Evita Rubaža-Strausa 65055447 evita.rubaza[at]kegums.lv
Vecākā grāmatvede Dana Vietniece 65055434 dana.vietniece[at]kegums.lv
Vecākā grāmatvede Anita Markusa 65055435 anita.markusa[at]kegums.lv
Galvenā nodokļu administratore Marina Birzule 65055436 marina.birzule[at]kegums.lv
Nodokļu administratore Mārīte Dakuļe 65055436 marite.dakule[at]kegums.lv
Grāmatvede Biruta Zariņa 65055437 biruta.zarina[at]kegums.lv
Administratīvi juridiskā nodaļa
Vadītāja Ieva Mangule 65055446 ieva.mangule[at]kegums.lv
Juriskonsulte Liāna Čodore 65055438;
26148593
liana.codore[at]kegums.lv
Personāla speciāliste Dzina Grīnberga 65055443;
25429865
dzina.grinberga[at]kegums.lv
Iepirkumu speciāliste, darba aizsardzības speciāliste Lolita Liepa 28656255 lolita.liepa[at]kegums.lv
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Roberts Ozols 26104321 roberts.ozols[at]kegums.lv
Attīstības nodaļa
Ķeguma prospekts 1, Ķegums, 2.stāvs
Vadītāja Dace Soboļeva 65055441;
25427473
dace.soboleva[at]kegums.lv
Projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā Ieva Vējone 26467990 turisms[at]kegums.lv;
ieva.vejone[at]kegums.lv
Energopārvaldnieks Edgars Augustiņš 29480816 edgars.augustins[at]kegums.lv
Pedagogs karjeras konsultants Artūrs Pērle 26363603 arturs.perle[at]kegumaskola.lv
Ķeguma novada VPVKAC (plašāka informācija)
Vadītāja Dace Skrīvele 25746001
dace.skrivele[at]kegums.lv;
dome[at]kegums.lv
Speciāliste (Ķegumā) Olga Tomiņa 65038883;
66954896
olga.tomina[at]kegums.lv;
kegums[at]pakalpojumucentri.lv
Speciāliste (Rembatē) Rita Birkenfelde 65055832;
66954898
rita.birkenfelde[at]kegums.lv;
rembate[at]pakalpojumucentri.lv
Speciāliste (Birzgalē) Mārīte Artihoviča 65034125; 66954897
marite.artihovica[at]kegums.lv
birzgale[at]pakalpojumucentri.lv;
Transporta un pakalpojumu daļa
Vadītājs Imants Birzulis 65055444;
26153465
imants.birzulis[at]kegums.lv
Autobusa vadītājs Mihails Kovaļevskis 20247517 -
Autobusa vadītājs Aivars Jukna 29134865 -
Autobusa vadītājs Jānis Juškāns 25408376 -
Elektriķis Nikolajs Potjomkins 26132944 -
Ķeguma kapu pārzinis Māris Urtāns 20279554 maris.urtans[at]kegums.lv
Speciālisti
Speciāliste izglītības jautājumos Sandra Čivča 63812222;
20223212
sandra.civca[at]kegums.lv
Sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš 29434985 edgars.silins[at]kegums.lv
Datu aizsardzības speciāliste Iluta Jansone
22041406
iluta.jansone[at]kegums.lv
Datorspeciālists Jānis Cebulis 20060258 janis.cebulis[at]kegums.lv
"Ķeguma Novada Ziņas" redaktors Jānis Putniņš 29720609 avize[at]kegums.lv
Kultūras un sporta pārvalde
Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa 65038875;
22010300
dace.malina[at]kegums.lv
Birzgales Tautas nama vadītāja Mudīte Janovska-Spriņģe 65034155;
29424612
mudite.janovska[at]kegums.lv
Tomes Tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača 65067977;
27843230
sarmite.pugaca[at]kegums.lv
Rembates Tautas nama kultūras pasākumu organizatore Liene Lazdiņa 27884206 liene.lazdina[at]kegums.lv
Ķeguma novada muzeja vadītāja Ligita Ādamsone 25454947 ligita.adamsone[at]kegums.lv
tomesmuzejs[at]kegums.lv
Birzgales muzeja "Rūķi" vadītāja Laila Krastiņa 65034195;
26605359
laila.krastina[at]kegums.lv
Ķeguma dienas centra vadītāja Larisa Jukna 20233728 larisa.jukna[at]kegums.lv
Tomes dienas centra administratore Ilona Ofmane 26651835 ilona.ofmane[at]kegums.lv
Ķeguma novada būvvalde (Lāčplēša iela 1, Ķegums; e-pasts: buvvalde[at]kegums.lv) (pieņemšanas laikus skatīt šeit)

Vadītāja

Laila Jēkabsone 65055442 laila.jekabsone[at]kegums.lv
Būvinspektors Gints Blūmentāls 65055442;
29428015
gints.blumentals[at]kegums.lv
Zemes ierīcības inženiere Vilhelmīna Askoļska 65055442;
26396260
vilhelmina.askolska[at]kegums.lv
Tomes pagasta pārvalde ("Ābelītes", Tome; e-pasts: tome[at]kegums.lv)
Vadītāja Ilona Ofmane 26651835 ilona.ofmane[at]kegums.lv
Tomes kapu pārzine Sarma Amane 29743364 -
Ķeguma novada pašvaldības policija (Ķeguma prospekts 1, Ķegums; e-pasts: policija[at]kegums.lv)
Vecākā inspektors Jurijs Matrosovs 110
65038484;
29288912
jurijs.matrosovs[at]kegums.lv
Inspektors Agnis Siliņš 29908722 agnis.silins[at]kegums.lv
Autovadītājs Ojārs Meiris 28741717 ojars.meiris[at]kegums.lv

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa (Lāčplēša iela 1, Ķegums; e-pasts: kegdzimt[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025035) (Plašāka informācija)

Vadītāja Liāna Čodore 65055438;
26148593
liana.codore[at]kegums.lv
Vadītājas vietniece Mārīte Artihoviča 65034125 marite.artihovica[at]kegums.lv
Ķeguma novada sociālais dienests (Komunālā iela 3, Ķegums; e-pasts: socialaisdienests[at]kegums.lv; e-adrese: 50900024351)
Vadītāja Vita Kalniņa 65038898;
28321638
vita.kalnina[at]kegums.lv;
Sociālā darbiniece Judīte Jemeļjanova 65038896;
26604961
judite.jemeljanova[at]kegums.lv
Sociālā darbiniece Inese Zagorska 65038896 inese.zagorska[at]kegums.lv
Sociālās palīdzības organizatore (Birzgale) Vija Bezzubova 65035985;
26100564
vija.bezzubova[at]kegums.lv
Sociālā darbiniece (Birzgale) Agnese Putāne 65035985;
26100564
agnese.putane[at]kegums.lv
Sociālā darbiniece (Rembate) Ilze Tempelfelde 65055995;
26689631
ilze.tempelfelde[at]kegums.lv
Ķeguma novada bāriņtiesa (Komunālā iela 3, Ķegums; e-pasts: barintiesa[at]kegums.lv; e-adrese: 50900025041)
Priekšsēdētājas vietniece Vija Arāja 65035984;
26167944
vija.araja[at]kegums.lv
Sekretāre Dace Skābene 65038842
dace.skabene[at]kegums.lv
Sociālās aprūpes centrs "Senliepas" (Senliepas 1, Rembate; e-pasts: senliepas[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025092)
Vadītāja Iveta Apsāne 65055586;
27813273
iveta.apsane[at]kegums.lv
Ķeguma novada bibliotēka (Skolas iela 6, Ķegums; e-pasts: biblioteka[at]kegums.lv; e-adrese:40900025247)
Direktore Inese Cīrule 65038421;
26152897
inese.cirule[at]kegums.lv
Direktores vietniece Elīna Lintiņa 65038422 -
Vecākā bibliotekāre Kristīne Ansone 65038422 -
Bibliotekāre Valda Kurme 65038421 -
Tomes bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga 65067970 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rembates bibliotēkas vadītāja Līga Vovčenko 65055960 liga.vovcenko[at]kegums.lv
remb.biblio[at]kegums.lv
Ķeguma novada VPII "Gaismiņa" (Komunālā iela 7, Ķegums; e-pasts: gaismina[at]kegums.lv; e-adrese:40900024434)
Vadītāja Māra Andersone 65038552;
25421659
mara.andersone[at]kegums.lv
Vadītājas vietniece Dita Sniedze 65038552 dita.sniedze[at]kegums.lv
Lietvede Ināra Vītola 26401591 inara.vitola[at]kegums.lv
Ķeguma komercnovirziena vidusskola (Skolas iela 10, Ķegums; e-pasts: skola[at]kegumaskola.lv; e-adrese:40900024792)
Direktors Vladimirs Samohins 22005595 vladimirs.samohins[at]kegumaskola.lv
Lietvede Dace Lauriņa 65055275 dace.laurina[at]kegumaskola.lv
Dežurante Sarmīte Ulmane 65055273 sarmite.ulmane[at]kegumaskola.lv
Direktora vietniece izglītības darbā Ilze Krastiņa 65055274 ilze.kratina[at]kegumaskola.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā Sandra Bērziņa 65055272 sandra.berzina[at]kegumaskola.lv
Ēdnīcas vadītāja Sandra Briede 65038565 sandra.biedre[at]kegumaskola.lv
Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta pārvalde (Lindes iela 2, Birzgale; e-pasts: birzgale[at]kegums.lv; e-adrese:40900025228)
Vadītāja Solvita Pikaļeva 65034212;
27337815
solvita.pikaleva[at]kegums.lv
Lauksaimniecības konsultants Tadeušs Vaļevko 65035983;
25430433
tadeuss.valevko[at]kegums.lv
Komunālās nodaļas vadītājs Konstantīns Žoids 29194810 -
Birzgales pagasta kapu pārzine Baiba Apsīte 25614097 baiba.apsite[at]kegums.lv
Ķeguma novada Birzgales bibliotēka (Nākotnes iela 2A - 1, Birzgale; e-pasts: birzg.biblio[at]kegums.lv; e-adrese:50900025291)
Vadītāja Inga Daudze 65034281 inga.daudze[at]kegums.lv
Ķeguma novada Birzgales VPII „Birztaliņa” (Jaunatnes iela 2, Birzgale; e-pasts: birztalina[at]kegums.lv; e-adrese:40900025232)
Vadītāja Anita Skosa 65034101;
26180845
anita.skosa[at]kegums.lv
Birzgales pamatskola (Skolas iela 1, Birgzale; e-pasts: birzg.skola[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025321)
Direktors Valentīns Pastars 65034137;
29190171;
26334662
valentins.pastars[at]kegums.lv
Skolotāju istaba - 65034107 -
Birzgales mūzikas skola (Jaunatnes iela 2, Birzgale; e-pats: muzikasskola[at]kegums.lv; e-adrese: 40900025340)
Vadītājs Laimonis Paukšte 65034187;
25620321
laimonis.paukste[at]kegums.lv
 
SIA "Ķeguma Stars" Reģ.Nr. 40003227117 (Kuģu iela 5, Ķegums; kagumastars[at]inbox.lv; www.kegumastars.lv)
Valdes loceklis Andris Zābelis 25957171 andris.zabelis[at]kegumastars.lv
Galvenā grāmatvede Aija Korneta 65038166 aija.korneta[at]kegumastars.lv

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites