Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jautājums novada domei

 • 192
 • Teritorijas apsaimniekošana
 • lauku konsultants
 • Kādus pienākumus veic Birzgalē lauku konsultants un lauksaimniecības konsultants?Kas to pašu veic Rembatē?
 • Atbildēts
 • Atbilde
 • Pašvaldība
 • Edvīns Bartkevičs
 • Pašvaldības Lauksaimniecības konsultanta – darba pienākumi:

  1.1. informēt lauksaimniekus, lauku uzņēmējus un citus interesentus noteiktos pieņemšanas laikos pašvaldības nodrošinātajā darba vietā un pēc nepieciešamības ārpus darba vietas, par šādiem jautājumiem:

  - valsts un Eiropas Savienības atbalsta veidi lauksaimniecībai, atbalstu administrējošās iestādes, to kompetence un kontakti;

  - lopkopības pamati (dzīvnieku šķirņu izvēle, labturība, ēdināšana, prasības novietnēm, obligātā dokumentācija, biežāk izplatītās slimības, to profilakse);

  - augkopības pamati (lopbarības ražošana atbilstoši saimniecības vajadzībām un augsnes īpašībām);

  - lauksaimniekiem aktuālās informācijas iegūšanas iespējas kursos, semināros, konferencēs, pieredzes apmaiņas braucienos, izstādēs, periodikā un specializētajās mājas lapās;


  1.2. apsekot pašvaldības teritorijā darbojošās saimniecības un ievākt statistiskos datus par tām valsts vai pašvaldības uzdevumā;

  1.3. pārzināt pašvaldības teritorijā esošos labās prakses piemērus lauksaimniecībā;

  1.4. apzināt nereģistrētos dzīvniekus pašvaldības teritorijā, informēt par tiem atbildīgās iestādes;

  1.5. pilnveidot savas profesionālās zināšanas pašizglītības ceļā, nepieciešamības gadījumā paaugstinot profesionālo kvalifikāciju apmeklējot specializētos kursus, seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus u.tml.;

  1.6. pēc lauksaimnieku lūguma nodrošināt saimniecībām obligātās dokumentācijas aizpildīšanu un nogādāšanu Lauksaimniecības datu centrā un Pārtikas un veterinārajā dienestā;

  1.7. Koordinēt informācijas apriti par lauksaimniecības tehnikas apskatēm un tehnisko pakalpojumu pieprasījumu, piedāvājumu un cenām pašvaldības teritorijā;

  1.8. augstākstāvošas amatpersonas uzdevumā veikt citus līdzīga satura pienākumus.

   

  Praksē sniedz konsultācijas un izbraukumu apmācības Dzīvnieku labturībā, ēdināšanā, šķirņu izvēlē, slimību profilaksē, piena lopkopībā.

  Konsultācijas -par bioloģisko saimniekošanu, augkopībā (tai skaitā latvāņu apkarošana), zivsaimniecībā.

  Lauksaimniecības tehnikas tehnisko apskašu organizēšana pagastā uz vietas.

  Darbs ar klaiņojošiem dzīvniekiem.

  Pēc izsaukuma apkalpo visu Ķeguma novada lauku teritoriju.

 • atpakaļ pie jautājumu saraksta

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites