Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Sociālo un veselības jautājumu komiteja


Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

  • sniedz atzinumus par jautājumiem, kas skar sociālos un veselības jautājumus pašvaldībā;
  • izskata jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par sociālo dzīvojamo telpu izmantošanu;
  • sniedz atzinumus un/vai sagatavo lēmumprojektus domes sēdei par veselības aprūpi un bērnu tiesību aizsardzību;
  • pārrauga un kontrolē Sociālā dienesta darbu, finanšu līdzekļu izlietojuma lietderību un likumību;
  • sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par sociālo palīdzību Ķeguma novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs u.c.);
  • veic sociālo problēmu analīzi, risina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu attīstības jautājumus Ķeguma novadā;
  • savas kompetences ietvaros izskata dažādus ar sociālām problēmām saistītus budžeta līdzekļu pieprasījumus.

Priekšsēdētājs - Roberts Ozols

Priekšsēdētāja vietnieks - Kristaps Reķis

Komitejas locekļi: Ojārs Meiris, Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites