Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Izglītības, kultūras un sporta komiteja


Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

  • sniedz atzinumus par domes lēmumu projektiem, kuri skar izglītības, kultūras, sporta jautājumus pašvaldībā;
  • pārrauga un koordinē izglītības, kultūras iestāžu darbu un sporta attīstību novadā;
  • sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs u.c.);
  • sadarbojas ar izglītības, kultūras un sporta iestādēm, organizācijām un speciālistiem;
  • izskata jautājumus par kultūras pieminekļu saglabāšanu, kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu un komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus un iesniedz tos izskatīšanai finanšu komitejā.

Priekšsēdētājs - Roberts Ozols

Priekšsēdētāja vietnieks - Kristaps Rūde

Komitejas locekļi: Imants Smirnovs, Ilmārs Zemnieks, Vladimirs Samohins, Dace Māliņa, Valentīns Pastars.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites