Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Finanšu komiteja


Finanšu komiteja:
 
  • izskata pašvaldības budžeta projektu, citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz budžeta projektu izskatīšanai domes sēdē;
  • sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
  • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
  • izskata jautājumus par visa veida nomas (nomāšana un iznomāšana) maksu apmēriem;
  • sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumu par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju, dažādu finanšu avotu līdzekļu piesaistīšanu novada attīstības mērķiem;
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
  • kontrolē pašvaldības iestāžu, amatpersonu un citu budžeta līdzekļu saņēmēju finanšu darbību un sniedz atzinumus par finanšu līdzekļu izlietošanas mērķtiecību un lietderību;
  • izskata un izvērtē gada pārskatu projektu.

Priekšsēdētājs - Raivis Ūzuls
Priekšsēdētāja vietnieks - Kristaps Rūde
Komitejas locekļi: Jānis Siliņš, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Ojārs Meiris, Vladimirs Samohins, Gundars Vērītis, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Imants Smirnovs, Roberts Ozols, Viesturs Teicāns, Kristaps Reķis, Ilmārs Zemnieks.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites