Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Dome


Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Tālrunis: 65038883

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 


REKVIZĪTI:

 
Sakarā ar administratīvo teritoriālo reformu, aicinām iedzīvotājus veikt maksājumus uz sekojošu kontu:
OGRES NOVADA ĶEGUMA PILSĒTAS PĀRVALDE
Juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV – 5020
Reģ.Nr.40900036679
 
Banka - SEB banka AS
Konts  LV45UNLA0050004379882

Kods UNLALV2X

Banka - AS Swedbank, HABALV22
Konts LV80HABA0551015370070

 

 

Rekvizīti pirms administratīvi teritoriālās reformas:

 
ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Vienotais reģistrācijas Nr.90000013682
 
AS "Citadele banka", PARXLV22
konts LV16PARX0004769700001
 
AS DNB bank, RIKOLV2X
konts LV31RIKO0002013266072
 
Ziedojumu/dāvinājumu konts
 
AS DNB bank, RIKOLV2X
konts LV40RIKO0002930175676
(Ķeguma novada pašvaldības nolikums „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ķeguma novada pašvaldības iestādēs”)
 
 


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites