Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ķeguma dienas centrā mobilā optika
Sabiiedrība > Atpūta
20.10.2021
Latvijas spēlfilma "Bedre"
Kultūra > Atpūta
20.10.2021
Helovīna mistērijas uzdevumi Rembatē
Bērnu pasākums > Atpūta
31.10.2021 18.00
Svecīšu vakars Tomes kapsētās
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
31.10.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


2016. gada 27. janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumiem Nr. 258 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros”, ir izsludināts EUREKA programmas projektu konkurss.
Tā mērķis ir komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu un ieviestu inovatīvus, konkurētspējīgus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus.
Plānots, ka konkursa ietvaros tiks atbalstīti 5 līdz 6 EUREKA programmas projekti.
 
Konkursa nolikums:
 
Projekta maksimālais īstenošanas laiks – 36 mēneši.
Finansējums projekta Latvijas dalībniekam – līdz 60 000 eiro gadā.
 
Projekta Latvijas dalībnieki:
viens vai vairāki Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti;
un/vai viena, vai vairākas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.
 
Projekta iesniegšanas nosacījumi
Pretendents projekta pieteikumu un citus konkursa nolikumā minētos projekta dokumentus iesniedz papīra formā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā (Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs) vai nosūtot pa pastu (Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai arī elektroniski (DOC, XLS vai PDF datņu formātā, ievērojot konkursa termiņu), nosūtot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu, pasta zīmogs var būt reģistrēts līdz 2016. gada 31. marta plkst. 24.00. 
 
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 31. marts (plkst. 17.00). 
 
2016. gada 4. februārī plkst. 15.00 (VIAA telpās, Vaļņu ielā 1, 4. stāva zālē, Rīgā) notiks Ziņu diena par starptautisko programmu EUREKA un Eurostars-2 projektu konkursiem. Plašāk par gaidāmo Ziņu dienu šeit.
 
Papildu informācija:
Ilze Beverte
Mob. tālr.: 29464250
Tālr.: 67785406
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites