Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
“Rudens gadatirgus”
Sabiiedrība > Tirgus
16.10.2021
Filmu vakars
Kultūra > Atpūta
16.10.2021
Ķeguma dienas centrā mobilā optika
Sabiiedrība > Atpūta
20.10.2021
Latvijas spēlfilma "Bedre"
Kultūra > Atpūta
20.10.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Sociālie pakalpojumi


Sociālie pakalpojumi Ķeguma novadā tiek sniegti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem sociālie pakalpojumi pieejami pēc personas reģistrētās dzīvesvietas.

Ja persona nav reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tajā faktiski dzīvo, Ķeguma novada Sociālajā dienestā, var saņemt nepieciešamo informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem.

Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos Dienests organizē iespēju minētajai personai saņemt naktspatversmes vai patversmes pakalpojumus, sniedz šai personai attiecīgu informāciju un konsultācijas par iespējām un kārtību, kādā var saņemt viņai nepieciešamos pakalpojumus.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.


Sociālie pakalpojumi:


 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites