Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
"Dārzeņu festivāls" Rembatē
Kultūra > Atpūta
25.09.2021 11.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Dokumentācija


Ķeguma novada bāriņtiesa veic apliecinājumus tikai fiziskām personām, kuru identitāte tiek pārbaudīta pēc pases vai personas apliecības.

 

Bāriņtiesas apliecinājumi juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. 

 

Bāriņtiesa veic šādus uzdevumus:

1)      apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537euro;

2)      apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3)      ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4)      apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

5)      apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

6)      apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

 7)      pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8)      apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9)      sagatavo dokumentu projektus.

 

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

       1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

       2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

       3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

       4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

       5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

       6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

       7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;     

       8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu —

       1,42 euro(par katru lappusi);

       9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

      10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

      11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

      12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

      13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

      14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

      15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro; ( ja mantojums tiek pieņemts

       nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu

       apmērā no nodevas apmēra)

      16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

 

       Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita Ķeguma novada pašvaldības budžetā. Ķeguma novada dome ir nolēmusi no valsts nodevas 100% apmērā atbrīvot personas, kuras apliecina parakstu par grozījumu ierosināšanu Latvijas Republikas Satversmē.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites