Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Mājokļa pabalsts ir viens no pamata sociālās palīdzības pabalstiem. Ogres novada Sociālais dienests atgādina, ka priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir:

- mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju;
- ar mājokļa lietošanu saistīto dokumentu (rēķini, īres līgums u.c.), uzrādīšana, kas apliecina (siltumenerģijas apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, īres, elektroenerģijas, ūdens, dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, telekomunikāciju pakalpojumu un interneta, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas) izdevumus.

Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Sociālais dienests informē, ka, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 77. pantu, laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam pašvaldības, aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro šādu koeficientu:

- atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5;
- mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2;
- pārējām mājsaimniecībām koeficients – 1 (netiek mainīts).  

Sociālo pabalstu saņemšanai iedzīvotājiem jāvēršas pie sociālajiem darbiniekiem, atbilstoši savai dzīvesvietai – Ķegumā, Lielvārdē, Ikšķilē, Ogrē, kā arī novada pagastos.

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites