Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ogres novada pašvaldības domes sēdē 30. decembrī deputāti lēma par Ogres novada Sociālā dienesta vadības iecelšanu.

Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 5. augustā pieņēma lēmumu reorganizēt Ogres novada Sociālo dienestu, Ikšķiles novada Sociālo dienestu, Ķeguma novada Sociālo dienestu un Lielvārdes novada Sociālo dienestu un uz šo iestāžu bāzes izveidot jaunu Ogres novada Sociālo dienestu.

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.

Ņemot vērā Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja amata un vadītāja vietnieka pretendentu vērtēšanas komisijas priekšlikumu, dome nolēma ar 2022. gada 3. janvāri Ogres novada Sociālā dienesta vadītājas amatā iecelt Sarmīti Ozoliņu, bijušā Ogres novada Sociālā dienesta vadītāju, un Sociālā dienesta vadītājas vietnieces amatā iecelt Vitu Kalniņu, bijušā Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītāju.

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites