Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
Baltu Vienības diena
Sabiiedrība > Atpūta
22.09.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Noslēdzies deinstitucionalizācijai veltīts semināru cikls.

Rīgas plānošanas reģions kopā ar nozares ekspertiem rīkoja trīs tematiskā cikla seminārus, kuru mērķis bija veicināt pakalpojumu sniedzēju izpratni par galvenajām deinstitucionalizācijas auditorijām – cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un ārpus ģimenes aprūpē augošiem bērniem.

Apmācības bija domātas vispārējo pakalpojumu sniedzējiem jeb cilvēkiem, kuriem ikdienā ir liela saskarsme ar cilvēkiem. Kopumā piedalījās vairāk nekā 170 dalībnieku.

Pēdējais apmācību cikla seminārs tika veltīts tēmai “Kā palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem iekļauties sabiedrībā”. Semināru par saskarsmi ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vadīja Ārija Martukāne, Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”. Semināra mērķis bija deinstitucionalizācijas procesa ietvaros sniegt apmācības vispārīgo pakalpojumu sniedzējiem par to, kā sniegt atbalstu šiem bērniem, kā pareizi pret viņiem izturēties un kā mazināt sabiedrības stereotipus, lai sekmētu bērnu integrēšanos sabiedrības aktīvajā dzīvē.

Seminārā tika aplūkotas tēmas, kas ļauj labāk izprast bērnu uzvedības izmaiņas, ko rada ģimenes zaudēšana un nonākšana institūcijā vai jaunā ģimenē, tai skaitā iezīmējot atšķirības, kas izriet no vecuma, kurā bērns nonāk ārpusģimenes aprūpē. Sabiedrībā valdošie aizspriedumi par bērniem, kas palikuši bez vecākiem, un par audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem. Skaidrojums, kāpēc šie stereotipi neatbilst patiesībai un kā tie ietekmē bērnus un viņu jaunās ģimenes. Visbiežāk sastopamās problēmsituācijas, to vēlamais risinājums, īpaši uzsverot izglītības iestāžu (tai skaitā interešu izglītības iestāžu) pārstāvju, ģimenes ārstu un policistu lomu vēlamā risinājuma sasniegšanā (t.sk. izglītības iestāžu personāla iesaistes iespējas bērnu – vienaudžu ikdienas problēmsituāciju un konfliktu risināšanā izglītības iestādē).

Pirmo semināru “Padomi saskarsmei ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” vadīja Māris Grāvis, biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes loceklis un sociālā uzņēmuma “RB Cafe” idejas autors. Jau ilgus gadus viņš ir tā persona, kura maina pasauli, lai Latvijā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem justos kā pilntiesīga sabiedrības daļa un laimīgāki. Izveidojis grupu dzīvokļus, dienas centrus, darbnīcas un pēdējais viņa sasniegums ir pirmās kafejnīcas Rīgā “RB Cafe” izveide, kurā strādā cilvēki ar invaliditāti. Viņa vadībā tika meklēti labākie risinājumi saskarsmei ar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un biežāk esošajām problēmsituācijām un to vēlamajiem risinājumiem.

Nākamajā seminārā Ilze Dreifelde, sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore, ar mūsdienīgām metodēm aicināja labāk izprast bērnus ar funkcionāliem traucējumiem.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.

Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.


   

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites