Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


 

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz 32h bezmaksas mācībām “Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana” (burkāni, sīpoli, kāposti, ziedkāposti, brokoļi, citi sakņu dārzeņi).

Programmā:

· Lauksaimniecības sistēmas (bioloģiskā, konvencionālā, integrētā);

· Vides prasības integrētā lauksaimniecībā;

· Augu maiņa, augu maiņas sastādīšana integrētajā lauksaimniecībā, šķirņu izvēles nosacījumi;

· Sēklu morfoloģija;

· Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai;

· Kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā lauksaimniecībā;

· Integrētās augu aizsardzības plānošana, augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana;

· Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu audzēšanai;

· Augsnes apstrāde pirms burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu sējas;

· Burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu šķirņu izvēle;

· Burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu mēslošanas plānošana;

· Kaitīgo organismu ierobežošana burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu sējumos integrētajā lauksaimniecībā;

· Augu aizsardzības līdzekļu lietošana burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu integrētajā audzēšanā;

· Ražas pirmapstrāde un uzglabāšana.

 

15. martā 10.00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā;

17. martā 10:00-15:15 tiešsaistē Zoom platformā;

22. martā 10:00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā;

24. martā 10:00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā;

29. martā 10:00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā;

31. martā 10:00-14:15 tiešsaistē Zoom platformā;

2. jūnijā 10:00-14:15 praktiskās nodarbības saimniecībā z/s Bračas Allažu pagastā, Siguldas novadā.

Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās!

 

Lektori:

· LLKC Ogres biroja augkopības konsultante Ieva Kamerāde Sniedze;

· Agronome un dārzeņkopības nozares eksperte Mārīte Gailīte.

Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu.

 

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs, kā arī to ģimenes locekļi.

 

Pieteikšanās līdz 11. martam, aizpildot reģistrācijas formu: https://forms.gle/bRjFwZ1dixZaQaeE9

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās visās tiešsaistes mācību dienās sākot no 09:40

 

Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28331239

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

 

PRAKTISKO NODARBĪBU SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites