Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ogres novada pašvaldības domes sēdē  24. februārī deputāti pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu šī nodokļa maksātājiem.

Ogres novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšana notiek saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ogres novada pašvaldības 2021. gada 14. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”.

Šie noteikumi paredz NĪN likmes piemērošanu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana (turpmāk – nekustamā īpašuma nodokļa objekti), ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 00.00 tajos dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.

Ogres novada pašvaldībā tika saņemti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu pārskatīt NĪN aprēķinu nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kuriem piemērota NĪN likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, ja 2022. gadā viņu īpašumā esošajā NĪN objektā kāda persona deklarē savu dzīvesvietu.

Pašvaldības dome, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus, ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 10/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 14. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 2. punktā minētajiem objektiem 2022. gadā”.

Saskaņā ar šiem noteikumiem NĪN maksātājiem, kuru īpašumā esošajā nekustamā īpašuma nodokļa objektā 2022. gadā kāda persona būs deklarējusi savu dzīvesvietu, tiek ieviests pārejas periods saistošo noteikumu 21/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” piemērošanai un noteikti atvieglojumi:

- 50% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā līdz 2022. gada 1. jūnija plkst. 00.00 ir deklarēta vismaz viena persona;
- 25% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā līdz 2022. gada 1. septembra plkst. 00.00 ir deklarēta vismaz viena persona.

Atvieglojumus pašvaldība piešķir, pamatojoties uz NĪN maksātāja iesniegumu.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 10/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 14. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” un ir sniegusi pozitīvu atzinumu, šie saistošie noteikumi ir stājušies spēkā.

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites