Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
Baltu Vienības diena
Sabiiedrība > Atpūta
22.09.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2021. gada septembra līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Vidzemes reģionā, tai skaitā Ogres novada Rembates, Mazozolu, Meņģeles, Taurupes un Ķeipenes pagastu teritorijās. Pārējos Ogres novada pagastos valsts ģeodēziskā tīkla punkti ir apsekoti 2020. gadā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.
Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:
1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
2. Atrastai grunts zīmei pēc nepieciešamības atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4. Grunts zīmei izveido vai atjauno aprakumu (kupicu) un pēc nepieciešamības ierīko norādītājstabu,
5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
7. Atrastu sienas zīmi attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
8. Virs sienas zīmes pēc nepieciešamības piestiprina informējošo plāksnīti.
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv.

Informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem atrodama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē interneta vietnē https://geodezija.lgia.gov.lv/.

Pielikumi:

1.  Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts  Ogres novadā.

2. Valsts ģeodēziskā tīkla punktu izvietojuma shēma Ogres novadā:


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites