Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
Lielformāta ziedu izgatavošanas meistarklase
Sabiiedrība > Atpūta
29.09.2021
Birzgales Tautas namā Senioru diena
Kultūra > Atpūta
01.10.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Reorganizējamo pašvaldību administrācijās norīkoti atbildīgie speciālisti.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums”, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Ogres  novada pagastos un pilsētās, kurās neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, pašvaldības saimnieciskās darbības un attiecīgajā Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajā teritoriālā iedalījuma vienībā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko apkalpošanu, pašvaldības dome ir izveidojusi pilsētu un pagastu pārvaldes, tostarp Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldi, Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta pārvaldi un Ķeguma pilsētas pārvaldi.

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija lēmumiem “Par Ogres novada pašvaldības centralizētās administrācijas izveidošanu” un “Par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu likmju saraksta apstiprināšanu”, ir uzsākta Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma pašvaldību administrāciju reorganizācija.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikuma 22. punktu novada pašvaldības centrālo administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors, savukārt, lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas funkcijas nepārtrauktību un likumību Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldību administrācijās to reorganizācijas procesā, pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ir izdevis rīkojumu par atbildīgā speciālista iecelšanu katrā no reorganizējamo pašvaldību administrācijām.

Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritoriālajā vienībā  par atbildīgo speciālistu norīkota Aiva Ormane, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darbības risku vadītāja, Ķeguma pilsētas teritoriālajā vienībā – Juris Laizāns, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas administrators, Lielvārdes pilsētas un pagasta teritoriālajā vienībā – Juris Rudens, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas vecākais speciālists kapitāldaļu jautājumos.

Viens no norīkoto atbildīgo personu uzdevumiem būs arī pieņemt iedzīvotājus un sniegt informāciju par Ogres novada pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem, kas nav domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, izpilddirektora vai viņa vietnieka kompetencē.

Iedzīvotāji tiks pieņemti, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar atbildīgajiem speciālistiem, rakstot e-pastu vai zvanot pa tālruni:

- Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritoriālajā vienībā: Aiva Ormane, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr. 29 207 658;
- Ķeguma pilsētas teritoriālajā vienībā: Juris Laizāns, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29 244 266;
- Lielvārdes pilsētas un pagasta teritoriālajā vienībā: Juris Rudens, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr.  29140033.

Atbildīgie speciālisti augstāk minēto teritoriālo vienību administrācijās strādās līdz brīdim, kad tiks izveidota attiecīgās teritoriālās vienības pārvaldes struktūra un amatā iecelts pārvaldes vadītājs.


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites