Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Par mums


Biedrība reģistrēta kopš 2014. gada, bet keramikas nozari pārstāvam jau 4. paaudzē. Darbības pamatā ir amatniecība - keramikas nozares popularizšana - meistarklases, radošās darbnīcas, ekskursijas, keramikas darbu veidošana.

Biedrības mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, uzlabot paaudžu mijiedarbību un dzīves kvalitāti laukos, attīstot sociālekonomiskās un kultūrvides jomas.

Sadarbojamies ar vietējo pašvalību piedaloties pasākumos ar keramikas radošajām darbnīcām, nodrošinam balvas, suvenīrus dažādiem pasākumiem. Kā arī ir sadarbība ar blakus novadiem un Vācijas latviešu biedrību, popularizējot amatniecību un iespējas šajā nozarē. Biedrībā esam 6 biedri, kas aktīvi darbojas, katrs savā jomā, lai sasniegtu kopējo biedrības mērķi. 

Galvenā šā brīža darbība ir vides sakārtošana, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu vietējo novadu iedzīvotājiem popularizējot daudzpusīgo amatniecibas nozari. Tuvākā gada laikā plānots izveidot drošu un izglītojošu vidi, lai iedzīvotājiem būtu iespēja iepazīt seno arodu. Ilgtermiņā radīt patstāvīgas radošās nodarbības, veicinot sabiedriskās aktivitātes dažādošanu un izglītojot interesentus par kultūras mantojumu, tā saglabāšanu. 

Sadarbojamies ar Tomes sieviešu klubu "Ābele", Tomes pagasta pārvaldi u.c. Ķeguma novada pašvaldības iestādēm, Lavtiešu kultūras biedrību Vācijā "Saime", Latvijas amatnieku biedrību "Micars", Daugmales pamatskolu, Lielvārdes mākslas skolu, Ķeguma mākslas skolu, PPP "Zied Zeme" u.c.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites