Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Par mums


Biedrība bērnu, jauniešu un pieaugušo kultūras un sporta aktivitātēm "ROKA"

Biedrība apvieno mērķtiecīgus, idejām bagātus un aktīvus iedzīvotājus, kurus vieno ideja par aktīvu, veselīgu un sportisku vidi un aktivitātēm, kas pieejamas ikvienam novada iedzīvotājam.

Biedrības "ROKA" mērkis ir nodrošināt vispārērējās fiziskās sagatavotības un boksa treneniņus profesionālu treneru uzraudzībā. Padarīt sporta nodarbības sasniedzamas visiem Ķeguma, Rembates, Birzgales, Tomes un Glāžšķūņa iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu sociālā statusa, vecuma un dzimuma. Mērķis ir veidot sportisku un stipru novadu, kurā priotāte ir veselīgs dzīvesveids un kultūra.

Viens no biedrības izvirzītajiem uzdevumiem ir izveidot neatkarīgu sporta zāli, kas kalpos kā platforma dažādām sporta aktivitātēm, cīņu sporta nozarēm un specialistiem.  Tā pat biedrība plāno izveidot cīņu sporta veidu vasaras nometni ar personalizētu programmu, kurā savas iemaņas un rūdījumu varētu pilnveidot jebkurš Latvijas iedzīvotājs.

Mūsu pārliecība - Atbalstot un organizējot sportiskās aktivitātes Ogres novada iedzīvotājiem mēs veidojam sabiedrību sev apkārt stiprāku, saliedētāku un atvērtāku jauniem izaicinājumiem. Uzsvars, protams, tiek likts uz bērniem un jauniešiem, jo tieši viņi ir tie, kuri veidos vidi kādā mēs dzīvosim nākotnē.

Biedrības darbības mērķi:
• Veicināt tūrisma, sporta aktivitāšu un kultūras pasākumu attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas vidi saudzējošas kultūras, sporta un tūrisma nozares attīstību Latvijas teritorijā;
• veicināt kultūras un tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Latvijas teritorijā;
• veicināt sadarbību starp kultūras, sporta un tūrisma uzņēmējiem un pašvaldībām, valsts iestādēm, organizācijām;
• organizēt bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta un kultūras nometnes;
• veicināt ar kultūras, sporta un tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos;
• veicināt ar kultūras, sporta un tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību;
• veicināt jaunu darba vietu rašanos;
• veicināt kultūras un sporta aktivitātes sabiedrībā;
• veicināt investīciju piesaistīšanu;
• aizstāvēt biedrības intereses, pārstāvot tās valstiskās un nevalstiskās struktūrās, pārstāvēt biedrus starptautiskajās organizācijās;
• identificēt, attīstīt un veidot kultūras, sporta un tūrisma produktus, tūrisma infrastruktūru;
• veikt Latvijas kultūras pasākumu, sporta aktivitāšu un tūrisma tirgus izpēti;
• koordinēt reklāmas veidošanas un izplatīšanas iespējas;
• sekmēt informācijas apmaiņu, apkopošanu un izplatīšanu;
• piedalīties kultūras, sporta un tūrisma normatīvo aktu izstrādāšanā arī vides aizsardzībai.

Biedru skaits: 4

Sadarbības partneri:

Biedrība sadarbojas ar Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldi, Moto klubu “StuntFighters MC”, SIA “MadAiss”, “Spēka Nora”, aktīviem Ogres novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām, iesaistoties un aicinot iesaistīties pasākumos; kultūras dzīves organizatoriem, piedaloties pasākumos un atbalstot to norisi, veicot brīvprātīgo darbu.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites