Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Tev jādzied: tauta zied, ja tā tēvu dziesmu dzied! /Andrejs Pumpurs

2021. gada 25. septembrī vairāku pasākumu virkne dažādās Latvijas vietās iezīmēja nacionālās atmodas laika dzejnieka, spilgtākā tautiskā romantisma pārstāvja un tautas eposa “Lāčplēsis” autora, jaunlatvieša, pseidonīmu Puškaitis un Hanss Lauzums īpašnieka, Andreja Pumpura 180. jubileju.

Sākumā - piemiņas brīdis Rīgā, Lielajos kapos. Šeit dzejnieks pēdējā dusā tika guldīts pēc smagas slimības 60 gadu vecumā. Pumpura kapa vietā 1929. gadā uzstādītā Kārļa Zāles veidotā pieminekļa pakājē tika guldīti ziedi un iedegtas svecīšu liesmas jau 22. septembrī, jubilāra īstajā dzimšanas dienā. Bet septembra pēdējā sestdienā krāsainos rudens puķu pušķos ietērptus sveicienus atveda Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ļaudis un citi lielvārdieši, kā arī dzejnieka dzimtas pārstāvji – mazmazdēls Jānis Pumpurs un mazmazmeita Ieva Zicmane.   

Nākamais pieturas punkts - Birzgalē, kādreizējā Lieljumpravas pagasta Meža Ķeirānu mājas vietā. Šeit Andrejs dzimis muižas vīndedža Indriķa Pumpura un viņa sievas Līzes ģimenē. Tieši te 1988. gadā, atzīmējot eposa “Lāčplēsis” simtgadi, tika svinīgi atklāts tēlnieka Jāņa Karlova un arhitektes Ingūnas Rībenas veidotais kopdarbs – grandiozs, vairāk nekā sešus metrus augsts akmens piemineklis, kas attēlo simbolisku paaudžu pēctecības ķēdi, kura nebeidzami tiecas debesīs.

Saules stariem lēni glāstot iesarkušās koku lapas, izskanēja dzejniekam veltīti viņa dzīves faktu apstiprinoši, uzmundrinoši, muzikāli un poētiski sveicieni. Tos bija sarūpējuši dažādu gadagājumu birzgalieši – muzeja “Rūķi” vadītāja Laila Krastiņa, 5.-9. kl. vokālais ansamblis “Sapnis” skolotājas Sandras Siliņas vadībā, senioru vokālais ansamblis “Viršu laiks” Ineses Martinovas vadībā, mūziķes Līga Paukšte un Linda Ivanova. Īpašu vēlējumu pasākuma dalībniekiem izteica Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja vadītāja Anita Streile un Ogres novada pašvaldības domes deputāts, Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Siliņš. Noslēgumā, kā jau tas kārtīgās jubilejas reizēs pienākas, sanākušie viesi varēja aprunāties un dalīties pārdomās, baudot sarūpēto svinību cienastu.

Īpašas noskaņas piepildītā diena noslēdzās Lielvārdē. Te pagājušas dzejnieka skolas gaitas, apgūts mērniecības amats, piedzīvota pirmā mīlestība, iegūti draugi un rasti iedīgļi vēlākajam eposam “Lāčplēsis”.

Bija laiks, kad dzejnieka apaļās dzimšanas dienas tika atzīmētas ar plašiem saietiem, zinātniskām konferencēm, koncertiem un lieliem cilvēku pūļiem. Tagadējam laikam piemīt savādāka noskaņa. Tas liek domāt par būtisko un nesvarīgo, par vērtīgo un nevajadzīgo, par vienojošo un sanaidojošo. Šis laiks atkal no jauna izgaismo kangarus un tumšos bruņiniekus.

Latvietības, patriotisma, atklātības Andreja Pumpura sacerējumos ir vairāk nekā citos tā laika dzejnieku darbos. Tāpēc, suminot jubilāru, viņa vārdā nosauktajā muzejā Lielvārdes Tautas teātra aktieri skandēja Pumpura dzeju, muzeja darbinieces piedāvāja ieklausīties dzejnieka un viņa laikabiedru atmiņu fragmentos, bet saksofoniste Madara Bartulāne mākslinieciski iezīmēja dzejnieka muzikālo portretu.      

Sveču liesmas, rudens ziedi, dzeja, mūzika un kopābūšana. Veltīts Andrejam Pumpuram. Veltīts mums visiem. Sadzirdējām, cik šodienīgs ir dzejnieks. Un cik vajadzīgi šobrīd ir viņa vārdi: “Tev jādzied: tauta zied, ja tā tēvu dziesmu dzied!”

Sirsnīgais, vakarēšanai līdzīgais pasākums pārtapa iespaidīgā naksnīgā gaismas un skaņas izrādē Lielvārdes parkā, kur, pateicoties režisora Jāņa Kaijaka režijai un TDA “Ogre” dejotāju dalībai, varēja no jauna sekot līdzi tautas varoņa Lāčplēša gaitām un izdzīvot tā pēdējo dramatisko cīņu ar Tumšo bruņinieku Daugavas krastā.

Šī svinību diena atkal un atkal apstiprināja, ka dzejnieka darbos paustās idejas un netiešās dzīves pamācības ir aktuālas arī šodien. Tāpēc par godu dzejnieka 180. dzimšanas dienai Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs izdevis kompaktu nacionālās atmodas laika spilgtākā pārstāvja atziņu krājumu, kurā jebkurš interesents var atrast sev nozīmīgus spriedumus par tautu, tēvzemi, cilvēku un mīlestību. Cerībā un ticībā, ka šis izdevums palīdzēs mums visiem kopā un ikvienam atsevišķi labāk atšķirt graudus no pelavām, maldu ceļus no patiesajiem, gaišās domas no neskaidrām.  

Irēna Arāja,
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja galvenā speciāliste

Fotogrāfijas: Anita Saka

 

Informācijas avots: www.lielvarde.lv

IMG_3689
IMG_3689
IMG_3697
IMG_3697
IMG_3712
IMG_3712
IMG_3740
IMG_3740
IMG_3745
IMG_3745
IMG_3757
IMG_3757
IMG_3794
IMG_3794
IMG_3796
IMG_3796
IMG_3797
IMG_3797
IMG_3807
IMG_3807
IMG_3819
IMG_3819
IMG_3825
IMG_3825
IMG_3833
IMG_3833
IMG_3855
IMG_3855
IMG_3921
IMG_3921
IMG_3931
IMG_3931
IMG_3955
IMG_3955
IMG_3958
IMG_3958
IMG_3974
IMG_3974
IMG_3976
IMG_3976
IMG_3986
IMG_3986
IMG_3989
IMG_3989
IMG_4015
IMG_4015
IMG_4036
IMG_4036
IMG_4099
IMG_4099
IMG_4105
IMG_4105
IMG_4133
IMG_4133
IMG_4140
IMG_4140
IMG_4153
IMG_4153
IMG_4177
IMG_4177
IMG_4204
IMG_4204
IMG_4317
IMG_4317
IMG_4367
IMG_4367

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites