Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Profesionālā ievirze un interešu izglītība


Profesionālās ievirzes izglītība ir sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtību orientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā.
 
Profesionālās ievirzes izglītību mūsu novadā var apgūt Birzgales mūzikas skolā (mūzikas skolas klases darbojas arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā). Mūzikas skolas audzēkņiem ir laba iespēja sevi pilnveidot un attīstīt mācoties kādu no mūzikas instrumentiem, sekmīgākie audzēkņi var savu prasmi apliecināt koncertos, konkursos un festivālos. Ķeguma novada dome ( atbilstoši Izglītības veicināšanas nolikumam) par iegūtu godalgotu vietu republikas mēroga konkursos Birzgales mūzikas skolas audzēkņiem piešķir naudas balvas. Saliedētība un atbildība atspoguļojas skolas pūtēju orķestra darbībā, kolektīva dalībnieki piedalās dažādos svētkos un pasākumos pagastā un novadā. Īpašs piedzīvojums ikvienam mūzikas skolas audzēknim ir dalība Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Birzgales mūzikas skolā ir noteikta minimāla līdzdalības maksa; atbrīvot no līdzfinansējuma maksas pastāvīgi vai uz noteiktu laiku var Birzgales mūzikas skolas pedagoģiskās padome no otrā mācību gada, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, gadījumos, kad no vienas ģimenes mūzikas skolā mācās 2 vai vairāk bērnu, kuri ir sekmīgi, regulāri apmeklē nodarbības un par iepriekšējo periodu nav parādu.
Audzēkņiem, kuri vēlas padziļināti apgūt mākslas priekšmetus, ir iespēja mācīties Ogres Mākslas skolas Ķeguma klasēs (Ķeguma klašu audzēkņiem nodarbības notiek Ķeguma tautas namā). Mākslas skolā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā, veidošanu un mākslas valodas pamatus. Audzēkņi piedalās izstādēs, konkursos, brauc mācību ekskursijās un vasarā dodas „zaļajā praksē”. Par tradīciju un patīkamu dāvanu kļuvis mākslas skolas audzēkņu un skolotāju kopdarbs - sienas kalendārs.
Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.
 
Interešu izglītība ir neformālās izglītības sastāvdaļa, ko Latvijā attiecina uz bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Interešu izglītību īsteno un finansē pēc programmu principa, kuras iedalītas dažādās interešu nozarēs. Ķeguma novada izglītības iestādēs vispopulārākās ir kultūrizglītības un sporta interešu programmas. Interešu izglītības finansēšanā piedalās gan valsts, gan pašvaldība, gan arī citas juridiskas un fiziskas personas. 
Pedagogu darba algām daļēji tiek piešķirta mērķdotāciju no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši izglītojamo skaitam iepriekšējā budžeta gada 1.septembrī, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā teritorijā, pašvaldības finansējums tiek aprēķināts attiecīgajam budžeta gadam.Uz valsts mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai. Izglītības iestādes interešu izglītības programmas var īstenot bez licencēm, bet fiziskām vai juridiskām personām, kas nav reģistrā, ir jāsaņem licence pašvaldībā. 
 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un Birzgales pamatskolā ir iespēja apmeklēt daudzveidīgas interešu izglītības programmas bez dalības maksas. 
Bērniem un jauniešiem ir iespēja sevi pilnveidot un attīstīt dažādos interešu pulciņos, kuri darbojas Ķeguma novada tautas namos.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites