Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Pašvaldībā licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas


Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
 
Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība. 
Pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.
Izglītības iestādes interešu izglītības programmas var īstenot bez licencēm, bet fiziskām vai juridiskām personām, kas nav reģistrā, ir jāsaņem licence pašvaldībā, kuras administratīvajā  teritorijā tiks īstenota programma.
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Ķeguma novadā nosaka Ķeguma novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2015 (18.02.2015. domes lēmums Nr. 73).
 
Lai saņemtu licenci, jāiesniedz Ķeguma novada domes Saistošo noteikumu Nr. 5/2015 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 3. un 4.punktā minētos dokumenti.
Komisijai adresēts iesniegums (juridiskām un fiziskām personām) un dokumenti iesniedzami Ķeguma novada domē Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020, vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski atbilstoši normatīvo aktu prasībām par drošu elektronisko parakstu (e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 
Maksa par licences izsniegšanu:
Juridiskām personām: par vienu licenci 21,00 euro, par  licences darbības pagarināšanu  21,00 euro, par licences dublikāta izsniegšanu 7,00 euro (tai skaitā PVN).
Fiziskām personām: par vienu licenci 14,00 euro, par licences darbības pagarināšanu  14,00 euro, par licences dublikāta izsniegšanu 7,00 euro (tai skaitā PVN).
 
Papildus informāciju un konsultāciju par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu novadā sniedz Sandra Čivča, pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos, tālruņa nr. 65055439, 20223212, e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Ķeguma novada pašvaldībā licencētās programmas
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites