Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ar šī gada janvāri Ogres novadā ir stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija, uzņemšana un atskaitīšana Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Bērnus reģistrēt uzņemšanai izglītības iestādēs var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība un reģistrēta deklarētā dzīvesvieta. Bērnu reģistrāciju veic bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis.

Sešas prioritātes – priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē

Veicot reģistrāciju, iespējams norādīt ne vairāk kā četras vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā, kā arī atzīmēt kādu no prioritātēm, ja tāda ir. Ogres novada pašvaldība ir noteikusi sešas prioritātes, kas nodrošina priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē, un tās ir:

1) bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības gūt priekšrocības bērna uzņemšana izglītības iestādē;

2) bērnam ir nodibināta aizbildniecība, un aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;

3) bērniem, kuriem uzsākot mācības izglītības iestādē, šo izglītības iestādi apmeklē vēl kāds no bērna mājsaimniecības bērniem;

4) ģimenē vienlaikus dzimuši divi vai vairāki bērni;

5) bērns ir no daudzbērnu ģimenes;

6) kāds no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ir pedagogs Ogres novada pašvaldības izglītības iestādē.

Ja pieteikumā būs atzīmēta kāda no prioritātēm, līdz 15. maijam būs nepieciešams Izglītības pārvaldē iesniegt papildu dokumentus, kas šo pazīmi apliecina.

Izmaiņas pieteikumos var veikt līdz 15. maijam

Saistošie noteikumi paredz, ka izglītības iestāžu vadītāji līdz katra gada 1. martam informē Izglītības pārvaldi par nākamā mācību gada 1. septembrī plānoto brīvo vietu skaitu katrā bērnu vecuma grupā. Pēc šīs informācijas saņemšanas Izglītības pārvalde veido bērnu uzņemšanas sarakstu katrai izglītības iestādei, izmantojot kārtējā gada 15. maija reģistra datus, tāpēc vecāki ir aicināti nepieciešamās izmaiņas savos pieteikumos veikt līdz 15. maijam!

Prioritāte – izglītības iestādei tuvāk deklarētie bērni

Bērnu uzņemšanas saraksts katrai izglītības iestādei veidosies no pieteikumiem, kuros izglītības iestāde norādīta kā viena no vēlamajām, secīgi ievērojot šādas prioritātes: bērni, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu un nav uzsākuši mācības pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē; ir piemērojama kāda no iepriekš minētajām sešām noteiktajām prioritātēm; bērni, kuru dzīves vieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un atrodas izglītības iestādes pakalpojuma zonā.

Bērnu uzņemšanas sarakstu publicē 1.jūnijā

Uzņemšanas sarakstu kārtējā gadā katrai izglītības iestādei Izglītības pārvalde veido no 15. maija līdz 1. jūnijam. Ne vēlāk kā 1. jūnijā Izglītības pārvalde publicē izglītības iestāžu bērnu uzņemšanas sarakstu internetā www.ogresnovads.lv, norādot izglītības iestādi un bērnam piešķirto pieteikuma reģistrācijas kodu. Informācija par vietas piešķiršanu izglītības iestādē vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem tiek nosūtīta uz to norādīto e-pasta vai deklarēto dzīvesvietas adresi.

Vecākiem jāiesniedz iesniegums iestādē, kuru apmeklēs

Bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis līdz 30. jūnijam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē. Ja šāds iesniegums netiek saņemts, tiek uzskatīts, ka bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis atteicies no bērnam piešķirtās vietas, un bērns tiek izslēgts no reģistra. Ja atsakās no piešķirtās vietas izglītības iestādē, kas pieteikumā nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta reģistrā līdz brīdim, kad tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām izglītības iestādēm. Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt izglītības iestādēs pieteikumā norādītajā laikā, pieteikumu iesniegšanas secībā pārreģistrē uz nākamo kalendāro gadu.

Ja bērnam netiek piedāvāta vieta izglītības iestādē, tam pašvaldības noteiktajā kārtībā ir iespēja saņemt līdzfinansējumu mācībām privātajā izglītības iestādē vai bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai.

Bērnu rindā var pieteikt elektroniski vai klātienē

Vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir nodrošināta iespēja pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz visām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) un uz iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (skolas), elektroniski vai klātienē.

Elektroniski to var izdarīt, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv. Šajā portālā iespējams arī veikt izmaiņas savā pieteikumā.

Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Evija Slise norāda, ka tiem vecākiem, kuri bērnu rindai uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē ir reģistrējuši pirms 2022. gada, ir lūgums līdz 2022. gada 15. aprīlim ieiet sistēmā un pārbaudīt datus par savu bērnu, informāciju papildināt, ja nepieciešams, piemēram, izvēloties vairākas izglītības iestādes, kā arī norādīt prioritātes, ja tādas ir.

E.Slise skaidro, ka šobrīd līdz pat 1.jūnijam, ieejot sistēmā, vecāki neredzēs, vai un kad ir piešķirta vieta, jo uzņemšanas saraksti tiks veidoti no 15. maija līdz 1. jūnijam. Sistēma, veidojot uzņemšanas sarakstus uz izglītības iestādēm, ņem vērā pieteikuma iesniegšanas datumu un apstiprinātās prioritātes.

Pieteikumi, kas reģistrēti vēsturisko Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novadu pirmsskolu rindu reģistros, nav jāpārreģistrē, tie ir pievienoti jaunajam Ogres novada reģistram.

Ja vecākam nav iespējams pieteikt bērnu elektroniski, to var veikt arī klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē, valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) vai atsevišķās izglītības iestādēs:

p.k.

Iestāde, kura reģistrē pieteikumus uz pirmsskolas izglītības programmām

Iestādes adrese

1

Ogres novada Izglītības pārvalde

Brīvības iela 11, Ogre, Ogres novads, LV-5001

2

Ikšķiles VPVKAC

Daugavas pr.34, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

3

Tīnūžu VPVKAC

"Kraujas", Tīnūžu pag., Ogres novads, LV-5015

4

Ķeguma VPVPKC

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

5

Birzgales VPVPKC

Lindes iela 2, Birzgales pag., Ogres novads, LV-5033

6

Rembates VPVPKC

Lielvārdes iela 3, Rembates pag., Ogres novads LV-5016

7

Lielvārdes VPVPKC

Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070

8

Ogresgala KAC

Bumbieru iela 9, Ogresgala pag., Ogres novads, LV-5041

9

Jumpravas pamatskola

Ozolu iela 14, Jumpravas pagasts, Ogres novads LV-5022

10

Lēdmanes pamatskola

Lēdmanes pamatskola, Lēdmane, Ogres novads, LV-5011

11

Ķeipenes pamatskola

Ziedu iela 3, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062

12

Madlienas PII “Taurenītis”

“Taurenīši”, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045

13

Suntažu vidusskola

Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060

14

Taurupes pamatskola

"Taurupes vidusskola", Taurupe, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV-5064

 

Jautājumu gadījumā vecākiem lūgums sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi elektroniski, izmantojot e-pastus: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai pa tālruni 65055384, 65030340.

Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Evija Slise informē par bērnu reģistrēšanas kārtību Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs
 

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites