Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Augusta vidū sāksies nākamā pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 11 dažādās nozarēs.

Tāpat kā iepriekš pieteikšanās ritēs mēnesi līdz septembra vidum, iesniedzot mācību pieteikumu izglītības iestādē. Plānots, ka mācību grupu komplektēšana un mācības šīs pieteikšanās kārtas dalībniekiem sāksies šī gada novembrī.

Arī trešajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību.

Mācību klāsts trešajā pieteikšanās kārtā būs līdzīgs iepriekšējās pieteikšanās piedāvājumam - mācības būs pieejamas 11 tautsaimniecības nozarēs:

 •  tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 •  pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 •  ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
 •  drukas un mediju tehnoloģijas;
 •  transports un loģistika;
 •  enerģētika;
 •  ķīmiskā rūpniecība;
 •  būvniecība;
 •  kokrūpniecība;
 •  elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 •  metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Detalizēts jauno mācību saraksts būs pieejams projekta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv augusta vidū. Aicinām sekot informācijai mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Ja kāds no ieinteresētajiem strādājošajiem jūt, ka nepieciešams padoms vai karjeras konsultācija turpmākās karjeras veidošanā un piemērotāko mācību izvēlē, aicinām vēl pirms pieteikšanās izsludināšanas izmantot iespēju pieteikties karjeras konsultācijai pie projekta sadarbības partnera Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantiem 28 organizācijas filiālēs visā Latvijā.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

KAS VAR PIETEIKTIES
strādājošie:
- vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam,
- ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību.

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
- vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:  
- pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
- kvalificēti strādnieki un amatnieki,
- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
- vienkāršajās profesijās strādājošie,
- vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
- bēgļiem un personām ar alternatīvo status.

Pieejamais atbalsts
- pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija:
Ķeguma novads, Ķeguma dienas centra administratore Larisa Jukna, k.t. 20233728, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
- karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē,
- asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
- atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.

Iesniedzamie dokumenti:
- aizpildīta pieteikuma veidlapa
- izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās),
- izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms).

Informācijas avots:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
www.viaa.gov.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites