Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Pilnveidotā mācību satura un pieejas piedāvājuma sabiedriskā apspriešana ir noslēgusies.

Šī gada 1. februārī ir noslēgusies pērn septembrī izsludinātā sabiedriskā apspriešana pilnveidotā mācību satura un pieejas piedāvājumam. Paldies visiem, kuri iedziļinājās, iesaistījās, dalījās ar savu viedokli, bažām un idejām,  lai to uzlabotu!

Izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, februāra vidū mēs informēsim par sabiedriskās apspriešanas gaitu un rezultātiem, bet jau pavasarī uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.

Kopš sabiedriskās apspriešanas sākuma mācību satura un pieejas pārmaiņas mērķtiecīgi skaidrotas Latvijas skolu vadību komandām un to pedagogiem, visu pašvaldību mācību jomu koordinatoriem, visu Latvijas pašvaldību izglītības jomas vadītājiem vai viņu pārstāvjiem, tiekoties ar dažādām interešu grupām. Šajā laikā savus priekšlikumus izteikušas skolas un profesionālās organizācijas. Kā noslēdzošie pasākumi sabiedriskās apspriešanas ciklā notika septiņi forumi, kurus mērķtiecīgi veidojām kā konsultācijas ar jomu profesionāļiem un dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. Daudzi no aicinātajiem sabiedriskās apspriešanas gaitā bija izteikuši nākotnes norisēs ieinteresētu un pamatotu viedokli, un viens no foruma svarīgākajiem uzdevumiem bija nonākt pie kopsaucējiem un konkrētiem priekšlikumiem katrai  jomai būtiskos jautājumos (www.skola2030.lv/forumi).
 

Papildu resursi:

  • Vīzija par skolēnu.
  • Patlaban spēkā esošie MK noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. Latvijas Republikas MK 2014. gada 12. augusta noteikumi Nr. 468: Pamatizglītības standarts
  • Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. Latvijas Republikas MK 2013. gada 21. maija noteikumi Nr. 281: Vispārējā vidējā izglītība.
  • Teorētiskais pamatojums mūsdienīgas lietpratības izglītībai:
    “Kompetenci attīstoša mācīšanās. Ieteikumi izglītības un rīcībpolitikas veidotājiem" – SIIC pētījums.
  • “Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums Latvijā” – IZM pētījums.

Informācija iegūto no www.skola2030.lv.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites