Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Karjeras pasākumi Ķeguma novada skolās 2017./2018.m.g.

Par ko vēlies kļūt? Vecāki, radi un arī draugi to bieži jautā. Un visdrīzāk šo jautājumu, tuvojoties 9. vai 12. klases izlaidumam, Tu sāc uzdot pats sev! Un ne velti! Jebkuram cilvēkam uz šīs pasaules ir jāstrādā, lai dzīvotu. Daļai visu pasaules iedzīvotāju patiešām patīk savs darbs, bet daži to uzskata par garlaicīgu vai pat nenozīmīgu.

Šogad Kantar TNS veica pētījumu Latvijā, iegūstot šādus rezultātus, ka vairums (75%) darba ņēmēju ir kopumā apmierināti ar savu pašreizējo darbu, kamēr ceturtā daļa (24%) darbinieku ar darbu nav īsti apmierināti. Raksturīgi, protams, ir tas, ka caurmērā apmierinātāki ar savu pašreizējo darbu ir uzņēmumu vai organizāciju vadītāji un augstākā līmeņa speciālisti, strādājošie ar augstākiem personīgajiem ienākumiem (vairāk nekā 700 EUR mēnesī), kā arī tie, kuri savu darba slodzi vērtē kā atbilstošu. Savukārt salīdzinoši neapmierinātāki ar savu darbu ir strādnieki, darbinieki ar zemiem personīgajiem ienākumiem (līdz 300 EUR), kā arī tie, kuri savu darba slodzi vērtē kā pārāk augstu vai pārāk zemu.

Kurš no šiem cilvēkiem gribētu būt Tu?

Ir ļoti būtiski jau laikus domāt, kāds darbs patiktu tieši Tev. Atceries, informācijai ir liels spēks. Ja pietiek informācijas, ir daudz vieglāk neatkarīgi no sabiedrībā vispārpieņemtiem uzskatiem un Tava dzimuma pieņemt efektīvu lēmumu par savu nākotnes profesiju un piemērotāko izglītības iestādi.

Mainoties politiskajai un ekonomiskajai situācijai mūsu valstī, rodoties pamatotai nepieciešamībai izglītoties mūža garumā, karjeras izpētes un profesionālās orientācijas pasākumi kļūst aizvien nepieciešamāki gan Tev, gan taviem vecākiem.

Mērķtiecīgi karjeras izpētes un profesionālās orientācijas pasākumi ir nepieciešami jau pamatskolā, un tiem ir jāturpinās arī vidusskolā. Lai Tev šie pasākumi būtu pieejami, Ķeguma novada dome ir iesaistījusies Eiropas Savienības fondu darbības programmā
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā ar Nr. 8.3.5.0/16/I/001 un nosaukumu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”.

Jau 2016./2017. m.g. pavasara semestrī un visas vasaras garumā bija iespējams piedalīties karjeras pasākumos.

1.      1.– 4. klašu ekskursija “Daba – karjeras devēja” uz LU Botānisko dārzu Rīgā augstā. Skolēni iepazina 3 dažādas pētnieku profesijas – purva, augsnes un kukaiņu. Skolēniem bija iespēja arī gida pavadībā uzzināt informāciju par LU Botāniskā dārza darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī iepazīt un aplūkot dažādus augus. Paldies skolotājām, kuras piedalījās pasākumā!

2.      5. – 6. klašu ekskursija “Maize – darba spēks” uz Lielvārdes IKK “Zelmas maiznīca”. Skolēniem “Zelmas maiznīcā” Saimnieces un Miltiņa vadībā bija iespēja katram izcept savu maizes kukulīti, kā arī noklausīties stāstu par maiznieka profesiju un izglītības iespējām.

3.      7. – 12. klašu radošās darbnīcas “Rokas pieskāriens karjerai”. Radošajās darbnīcās bija iespēja iepazīt fotogrāfa, policista, tūrisma gida, manikīra, friziera un nagu kopšanas speciālista profesiju.

4.      5.– 12. klašu ēnu diena “Profesija tiešraidē”. Ēnu dienu laikā skolēniem bija iespēja iepazīt un noskaidrot par darba iespējāmun citiem sev interesējošiem jautājumiem pašu skolēnu izvēlētajos uzņēmumos SIA “Apranga” un “ČilijaPizza”. 

5.      10. – 11. klašu skolēniem bija iespēja klātienē tikties ar Ogres NVA karjeras speciālisti un iegūt informāciju par jauniešu garantijām, karjeras testiem un plašāku informāciju par NVA darbību.

Visi šie pasākumi tika finansēti projekta ietvaros. Paldies arī Ķeguma novada domei par piešķirto transportu!

Savukārt šajā mācību gadā projekta ietvaros abu skolu skolēniem būs iespēja piedalīties šādos karjeras pasākumos:

1.      8. – 9. klasei karjeras konsultācija “Kas es būšu ...!?” ļaus ielūkoties profesiju pasaulē un palīdzēs skolēniem karjeras lēmumu pieņemšanā. Nodarbības praktiskajā daļā skolēniem būs iespēja saņemt karjeras konsultāciju un izpildīt testu. Atbilstoši skolēnu interesēm Ogres NVA tiks organizēta grupu nodarbība, kuras laikā varēs diskutēt par profesiju apguvi, darba un karjeras iespējām. Pasākuma norises laiks marts.

2.      7. – 12. klasei atvērto durvju dienas uzņēmumos “Durvis uz nākotni”. Izglītojamajiem būs iespēja iepazīties ar uzņēmumā strādājošo speciālistu darba vidi. Iesaistoties praktiskajā darbībā un diskutējot, skolēni uzzinās par profesijas apguves iespējām un profesijai nepieciešamajām prasmēm. Pasākuma norises laiks oktobris – jūnijs.

3.      10. – 12. klasei praktiskā nodarbība karjeras centra “Piedalies, noskaidro, izvēlies!”. Pasākuma laika, skolēniem būs iespēja iejusties “studenta ādā”, piedaloties studiju procesā. Pasākums dos iespēju iepazīties ar studiju programmām, to saturu un mācību procesu. Praktiskajā nodarbībā, skolēniem būs iespēja izpētīt un pārliecināties par savām spējām un piemērotību studijām augstskolā. Pasākuma norises laiks oktobris – maijs.

4.      8. – 12. klasei atvērto durvju dienas “Skolas medības” Latvijas augstskolās un profesionālajās vidusskolās. Izglītojamajiem būs iespēja iepazīties ar skolas vidi, piedāvātajām studiju programmām un uzņemšanas prasībām, kā arī noskaidrot citus interesējošus jautājumus par skolu. Pasākumu norises laiks oktobris – augusts.

5.      8. – 12. klasei izstāde “Skola 2018”, kurā izglītojamajiem būs iespēja iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, piedalīties izglītības iestāžu piedāvātajās aktivitātēs.  Pasākuma laiks februāris.

6.      11. – 12. klasei LU akcijā “Kādas šodien kurpes modē? Studentu kurpes!” skolēniem tiks dota iespēja iejusties “studenta ādā” un piedalīties studiju procesā. Pasākums dos iespēju iepazīties ar studiju programmām, to saturu un mācību procesu, palīdzēs skolēniem karjeras lēmuma pieņemšanā. Pasākuma norises laiks aprīlis.

7.      5. – 6. klasei radošās darbnīcas “Zinātkāre – karjeras atslēga”. Radošo darbnīcu laikā skolēniem atraktīvā veidā un praktiski darbojoties, tiks veicināta interese par inženierzinātnēm, mašīnbūves, metālapstrādes, elektroniku specialitātēm, lai izdarītu izvēli personīgajam karjeras ceļam, noskaidrotu savas intereses profesionālajā laukā. Instruktori ar darba pieredzi tehniskajā nozarē konsultēs par karjeras iespējām. Pasākuma laiks augusts.

8.      1. – 2. klasei ekskursijas “Es vēlos būt slavens”. Laikā  tiks iepazītas dažādās kultūras iestādēs nodarbināto profesijas. Varētu tikt prezentētas aktiera, televīzijas darbinieka, operas darbinieka u.c. profesijas. Ekskursijas laikā skolēniem būs iespēja noskaidrot darba pienākumus, prasmes un nepieciešamo izglītību. Izglītojamie tiks iesaistīti nodarbībās, kurās pētīs darba vidi. Pasākuma norises laiks jūnijs.

9.    3. – 4. klasei informatīvā nodarbībā “Glābēji” vienas dienas mācību ekskursijas laikā izglītojamajiem būs iespēja iepazīt ugunsdzēsēju, policistu, glābēju uz ūdens – darba specifiku, noskaidrot sev interesējošos jautājumus par nepieciešamajām darba prasmēm un izglītības iespējām Latvijā. Pasākuma norises laiks jūlijs. 

10.  8. – 12. klasei ēnu dienas “…Profesiju dublieris”. Ēnu dienas laikā skolēniem būs iespēja sekot līdzi izvēlētajam profesijas pārstāvim un plašāk noskaidrot par ēnotās profesijas pārstāvja darbdienas ikdienu un darba specifiku. Pasākuma norises laiks februāris.

Paralēli šiem pasākumiem tiks turpināta un attīstīta vienota stratēģija ar pašvaldībā un citās pašvaldībās esošajiem uzņēmumiem, organizācijām un biedrībām.

Ikviens uzņēmums, pašnodarbinātā persona, skolēnu vecāki, organizācijas un biedrības tiek aicināti piedalīties projektā ar savām idejām, sarunām, ekskursijām, radošajām darbnīcām un piedāvājumiem.

Plašāku informāciju par pasākuma norisēm un karjeras jautājumiem var iegūt pie pedagoģes karjeras konsultantes (PKK).

Jebkuram interesentam ir iespējams sekot līdzi arī informācijai par karjeras pasākumiem “Facbook” mājaslapā “Karjeras pasākumi Ķeguma novadā”

 

PKK Ivita Onzule

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mob.: 20280254

 

 

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites