Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Izglītības likuma 22.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldību izglītības iestādes darbojas un izglītojošo darbību veic, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.

Ķeguma novada dome izskatījusi Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” (VPII) vadītājas Sanitas Tošenas un VPII „Birztaliņa” vadītājas Anitas Skosas priekšlikumus par izglītības iestāžu darba režīmu vasaras mēnešos. Līdz ar to Ķeguma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiks vasaras mēnešos tiks organizēts pēc šāda grafika:

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” darba režīms 2017.gada vasaras mēnešiem

Laiks

Darba režīms

05.06.2017.-22.06.2017.

VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu skaitu

26.06.2017.-30.06.2017.

Strādā apvienotās grupas

03.07.2017.-28.07.2017.

Strādā viena apvienotā grupa

31.07.2017.-04.08.2017.

Strādā apvienotās grupas

07.08.2017.-11.08.2017.

VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu skaitu

No 14.08.2017.

Strādā visas grupiņas

 

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” darba režīms 2017.gada vasaras mēnešiem

Laiks

Darba režīms

05.06.2017.-22.06.2017.

VPII „Birztaliņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu skaitu, diennakts grupa, ja būs pieprasījums

26.06.2017.-30.06.2017.

Strādā viena apvienotā grupa

03.07.2017.-28.07.2017.

VPII „Birztaliņa” nestrādā, ja nepieciešams, bērnus uzņem Ķeguma VPII “Gaismiņa”

31.07.2017.-11.08.2017.

VPII „Birztaliņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu skaitu

 No 14.08.2017

VPII „Birztaliņa” strādā visas grupiņas

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites