Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


No šā gada 1. marta mūsu novadā sāka strādāt pedagogs – karjeras konsultants.

Šāda veida darbība notiek saskaņā ar Eiropas Savienības sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/i/I001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 30. decembrim.

Pedagoga – karjeras konsultanta amata pienākumos ietilpst pasākumu izstrāde un organizēšana dažādām izglītojamo grupām (1. – 12. klase) Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un Birzgales pamatskolā (turpmāk – izmēģinājumskolas). Pedagogs – karjeras konsultants veic izglītojamo uzskaiti par saņemtajām karjeras konsultācijām, veido un uztur datu bāzi par absolventu tālāko izglītību vai nodarbinātību un profesijas virziena izvēli vismaz vienu gadu pēc izglītības programmas beigšanas. Pedagoga – karjeras konsultanta pienākumos ietilpst arī informatīvo semināru organizēšana vecākiem, skolēniem, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, kā arī mācību priekšmetu metodiskajām komisijām par karjeras izglītības tēmu integrēšanu mācību procesā, nodrošina konsultācijas izglītojamajiem karjeras virziena izvēlē, karjeras plānošanā un personiskā portfolio veidošanā, informatīvo pasākumu organizēšana potenciālajiem izglītojamajiem un viņu vecākiem par izglītības iestādes īstenotajām programmām.

Pedagoga – karjeras konsultanta pienākumos ietilpst informāciju apkopošana par izglītības sistēmu, izglītības ieguves iespējām un nosacījumiem Latvijā un ārzemēs, darba pasauli, profesijām un nodarbinātību reģionālajā un valsts līmenī. Ar šāda veida informāciju varēs iepazīties Birzgales bibliotēkā, www.kegums.lv mājaslapas sadaļā “Izglītība”, Birzgales avīzē un Ķeguma novada avīzē, Birzgales pamatskolā “Karjeras stendā” no 2017. gada septembra, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas bibliotēkā un skolas mājaslapā, un Ķeguma dienas centrā. Katrs interesents varēs izvēlēties sev piemērotāko un ērtāko informācijas saņemšanas veidu.

Informāciju par interesējošu jautājumu var saņemt pie pedagoģes – karjeras konsultantes Ivitas Onzules. Par tikšanos ar pedagogu – karjeras konsultantu Ķeguma novada skolu audzēkņi, vecāki un skolotāji var vienoties rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.vai zvanot mob.: 20280254.

Pašlaik pedagogs – karjeras konsultants nedrīkst konsultēt skolēnus karjeras jautājumos, bet pie viņa var griezties ar lūgumu šādu konsultāciju noorganizēt Ogres NVA.

Vēl darba pienākumos ietilpst sadarbība ar dažādiem partneriem (augstskolām, profesionālajām vidusskolām, privātajiem uzņēmumiem, valsts organizācijām) karjeras veidošanas jautājumos, izpētes un metodisko darbu veikšana, kā arī savas profesionālās kompetences pilnveidošana.

No 01.04.17. līdz 30.08.17. pēc karjeras attīstības plāna izmēģinājumskolās tiks organizēti dažādi pasākumi un izglītojošās nodarbības:

1.      Karjeras konsultācijas Ogres NVA. Par kuru apmeklēšanu jāpiesakās un jāvienojas ar pedagogu- karjeras konsultantu (aprīlis – jūlijs);

2.      Prakse.lv rīkotās atvērto durvju dienas uzņēmumos (aprīlis);

3.      Ekskursija “Daba karjeras devēja” izmēģinājumskolu 1. – 4. klašu audzēkņi (augusts);

4.      Ekskursija “Maize – darba spēks” izmēģinājumskolu 5. – 6. klase (jūnijs);

5.      Radošās darbnīcas “Rokas pieskāriens karjerai” izmēģinājumskolu 7. – 12. klase (jūnijs – jūlijs);

Visi iepriekš minētie pasākumi tiks segti no projekta finansējuma. Plašāka informācija par pasākumiem būs pieejama maijā.

Ceļa izdevumi uz šiem pasākumiem tiks segti no projekta finansējuma, ar nosacījumu, ja izmēģinājumskolu audzēknis uz tiem dosies ar sabiedrisko transporta līdzekli. Visos paredzētajos pasākumos, kas saistīti ar karjeru un ir jau iekļauti vai tiks iekļauti projekta plānā, ieejas biļetes pasākumos, muzejos, apskates vietās tiks segtas no projekta finansējuma.

Plašāku informāciju par pasākumiem būs iespēja saņemt no klašu audzinātājiem vai pedagoga-karjeras konsultanta, sazvanoties vai rakstot e-pastu.

 

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib”

Rainis

 

Pedagogs – karjeras konsultants, Ivita Onzule

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites