Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Regulāras fiziskās aktivitātes palīdz novērst un samazināt aptaukošanos un uzturēt optimālu ķermeņa svaru. Tāpat tās uzlabo psiholoģisko labsajūtu un samazina stresu un nemieru, depresijas un vientulības sajūtas. Fiziskās aktivitātes dod iespēju jauniem cilvēkiem pierādīt sevi un iegūt pārliecību, iepazīt panākumu sajūtu un sociāli integrēties grupā. Fiziskās aktivitātes palīdz novērst un kontrolēt riskantas uzvedības izpausmes, tādas kā smēķēšana, alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošana, neveselīgs uzturs un vardarbība, īpaši bērnu un jauniešu vidū.

Bērni un jaunieši ir gan riska grupa, gan tajā pašā laikā pateicīga auditorija, jo tas ir brīdis, kad ir iespējams ietekmēt uztura, fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida izvēli. Lai motivētu bērnus un skolēnus fiziskām aktivitātēm, padarītu tās par neatņemamu viņu dzīves sastāvdaļu, ir jārada atbilstoša vide, nepieciešams kvalitatīvs aprīkojums un inventārs, kompetenti pedagogi.

Mūsu, Ķeguma novada bērniem un jauniešiem ir radoši, zinoši un savus audzēkņus atbalstoši pedagogi, kuri, neņemot vērā ierobežoto aprīkojuma un inventāra klāstu, prot atraktīvi iesaistīt bērnus un jauniešus fiziskajās aktivitātēs, gan pirmskolās „Gaismiņa”, kurā ar bērniem strādā sporta skolotāja Laima Semionova, un „Birztaliņa”, kurā sporta stundas vada skolotājas Inese Pilāne, Ilona Klimane, Sarmīte Buša, Marita Puķe, Alda Daudze-Kārkliņa, Ingrīda Puišele, Ilona Ostašova un mūzikas skolotāja Inese Martinova, gan vispārizglītojošajās skolās: Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, kurā ar audzēkņiem strādā sporta skolotāji Agita Kaļva, Artūrs Ābols un Jānis Cīrulis, un Birzgales pamatskolā, kurā sporta stundas ir Kaspara Kreimaņa pārziņā.

Skolēni iesaistās arī sporta interešu programmās: „Sporta spēles 1.-5. klase”, „Vispārējā fiziskā sagatavotība 6.-12. klase”, „Spēlēsim dambreti”, „Koriģējošā vingrošana”, „Vieglatlētika”, „Futbols bērniem”, kuras īsteno un vada Ķeguma komercnovirziena vidusskolas treneri Linda Markusa-Ciematniece un Dzintra Kļava, Artūrs Ābols un Jānis Cīrulis. Savukārt Birzgales pamatskolā īsteno divas sporta interešu programmas: ”Sporta pulciņš” un „Florbols un futbols”, kuras vada treneris Edgars Siliņš.

Jau šobrīd audzēkņi uzrāda labus sasniegumus sacensībās: Birzgales pamatskolas komanda izcīnīja 1.vietu starpnovadu skolu čempionātā futbolā un florbolā, Ķeguma futbola komanda startē Vidzemes reģiona čempionātā.

Lai nostiprinātu sasniegto un palielinātu bērnu un jauniešu motivāciju iesaistei sportiskajās aktivitātēs, Ķeguma novada pašvaldība šī gada maijā iesniedza projekta pieteikumu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ķeguma novada vispārējās izglītības iestādēm” Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”.

Jūlija sākumā saņēmām Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu mūsu iesniegtā projekta realizācijai.

Īstenojot projektu tika iegādāts jauns sporta inventārs un aprīkojums visām Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādēm. Ķeguma komercnovirziena vidusskola saņēma barjeras sporta stundu un interešu izglītības programmas „vieglatlētika” treniņu nodrošināšanai, Birzgales pamatskola – interešu izglītības programmas „florbols” treniņiem nepieciešamās nūjas, pirmskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” un „Gaismiņa” – daudzveidīgu un modernu aprīkojumu sporta stundām, attīstošajām spēlēm un rotaļām.

Visu iegādāto inventāru un aprīkojumu izglītības iestādēs aktīvi izmanto gan ikdienā, gan organizējot dažādas sporta sacensības.

Projekts tika īstenots līdz 07.11.2016., tā kopējās izmaksas EUR 5366,21, t. sk. valsts budžeta līdzfinansējuma daļa EUR 2683,08.

Dace Soboļeva,

Ķeguma novada domes projektu koordinatore

 

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites