Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Cilvēkam pats grūtākais ir darbība. Dažkārt cilvēki, domājot par saviem sapņiem, vieglāk atrod attaisnojumu, kāpēc viņu sapņi nav piepildāmi, nevis plāno konkrētu rīcību to piepildīšanai. 
Par mērķtiecīgiem es saucu tos mūsu novada skolēnus, kuri ar labiem rezultātiem startējuši starpnovada, reģiona un valsts mēroga olimpiādēs un mācību gada noslēgumā, saņēma ikgadējās naudas balvas, kas paredzētas Ķeguma novada Izglītības veicināšanas nolikumā. Īpašs sveiciens reģiona un valsts mēroga olimpiāžu un konkursu uzvarētājiemĶeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem: Tīnai Kurpniecei, Elīzai Kanskai, Vinetai Ulmanei, Kristianam Ņorbam, Elīnai Greinai, Ligitai Ābelei, Elīnai Trencei, Annijai Spilbergai, Jānim Dāvidam Siliņam; Birzgales pamatskolas skolēniem: Daigai Kārkliņai, Harijam Pudulim, un Birzgales mūzikas skolas audzēkņiem: Danielai Dišereiterei, Valteram Rudam, Haraldam Puķem, Harijam Pudulim, Ritvaram Eglītim. 
 
Kopumā 2015./2016. mācību gadā naudas balvās novada izglītības iestāžu strapnovadu, reģionu un republikas mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem tika izmaksāti EUR 2170 (Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem – EUR 1865, Birzgales pamatskolas skolēniem – EUR 305), konkursu un interešu izglītības pulciņu kolektīvu godalgoto vietu ieguvējiem – EUR 825 (Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīviem un skolēniem, konkursu dalībniekiem – EUR 540, Birzgales pamatskolas kolektīviem un skolēniem, konkursu dalībniekiem – EUR 285), labākajiem skolu sportiem – EUR 540 (Ķegums komercnovirziena vidusskolai – EUR 395, Birzgales pamatskolai – EUR145). Naudas balvās izmaksāti EUR 1000 Birzgales mūzikas skolas audzēkņiem, par iegūtām godalgotām vietām konkursos. 
 
Naudas balvas EUR 560 kopsummā ieguva arī sekmīgākie novada skolu audzēkņi. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēni: Anfisa Aļekdsejeva (7. klase, vidējās vērtējums 9,31balles), Tīna Kurpniece (5. klase, 9,09), Vineta Ulmane (8. klase, 9,06), Dāvis Kaspars Sproģis (12. klase, 8,82), Elizabete Avotiņa (10. klase, 8,67), Loreta Luīza Zaķe (10. klase, 8,67), Agnese Zeltiņa (11. klase, 8,65). Birzgales pamatskolas skolēni: Aļesja Kaskeviča (5. klase, 8,25, sekmju uzlabojums salīdzinājumā ar pirmo semestri 0,25 balles), Lelde Braunšteina (9. klase, 8,02), Harijs Pudulis (8. klase, 7,96), Ričards Ķibilds (7. klase, sekmju uzlabojums salīdzinājumā ar pirmo semestri 0,36 balles), Dāvids Šķeltiņš (8. klase, sekmju uzlabojums salīdzinājumā ar pirmo semestri 0,22 balles). 
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos vislielākā mērā ir apliecinājums, ka viņi ir rīcības cilvēki, apliecinājums viņu uzņēmībai, veiksmei, zinātkārei un talantam. Mans vēlējums ikvienam skolēnam slēpjas Pemas Braunas teiktajā: „Lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt, kāda vieta, kur vēlies nonākt, cilvēks, kuru gribi satikt!”
 
Pašvaldības pateicības un naudas balvas tika pasniegtas arī novada izglītības iestāžu pedagogiem, kuri sagatavoja mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sacensību godalgoto vietu ieguvējus. 2015./2016. mācību gadā naudas balvās izmaksāti EUR 3755 (Ķeguma ĶNV pedagogiem – EUR 2140, Birzgales pamatskolas pedagogiem – EUR 615, Birzgales mūzikas skolas skolotājiem EUR 1000). Esmu pārliecināta, ka skolēnu un skolotāju sadarbība veido skolēnus par zinošiem, radošiem un veiksmīgiem cilvēkiem. Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu jauno talantu attīstībā un par prasmi radīt interesi par zinībām! 
Šogad īpaši strauji uzplaukusi vasara. Jau pirms vasaras saulgriežiem pļavas rotāja pīpenes un sarkanai āboliņš. Jūnijs skolās ir izlaidumu laiks. Šajā mācību gadā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12. klasi absolvēja 9 skolēni, bet apliecības par pamatskolas izglītību saņēma – 20 audzēkņi; Birzgales pamatskolu absolvēja – 14 skolēni.
 Izlaidums ir svētki, kad pašvaldība saka paldies novada izglītības iestāžu 9. klašu un 12. klašu absolventiem, kuru vidējā atzīme nav zemāka par 7 ballēm, bet gada atzīme nevienā priekšmetā nav zemāka par 6 ballēm. Naudas balvas par labiem darba rezultātiem saņēma 14 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 9. un 12. klašu absolventi: Ligita Ābele, Daniela Dišereitere, Atis Koreškovs, Ilva Malniece, Santa Ozerska, Annija Spilberga, Marta Šmite, Elīna Trence, Arnolds Barsovs (12. klase), Elizabete Fokrota (12. klase), Marija Lūse (12. klase), Ieva Ozolniece (12. klase), Dāvis Kaspars Sproģis (12. klase), Gatis Matīss Zeltiņš (12. klase); 2 Birzgales pamatskolas 9. klases beidzēji: Lelde Braunšteina un Sintijai Priedītei; 3 Birzgales mūzikas skolas absolventi: Lelde Braunšteina, Sintijai Priedītei un Daniela Dišereitere.
 
Dzīve mums reti dod to, ko prasām gatavā veidā, biežāk tā mums dod iespējas.  Dažkārt tas, par kādu cilvēku tu kļūsti, ko iemācies un jaunu uzzini ceļā uz savu mērķi vai sapņa piepildījumu, var izrādīties svarīgāk, nekā pats sasniegtais mērķis! Sapņi piepildās, un mērķis sasniedzams tad,  kad esi gatavs to dēļ darboties! Visiem vispārējo izglītības iestāžu absolventiem vēlu daudz spēka un pacietības, daudz radošu ideju un ieceru piepildījumu, priecīgu un cerīgu skatu uz pasauli, jaunu dzīves ceļu uzsākot. 
Novēlu visiem audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem izbaudīt vasaru, atpūsties – sauļoties un peldēties, ēst saldējumu, zemenes, gulēt zālē un lūkoties mākoņos, ķert tauriņus un izlasīt kādu skaistu grāmatu… Ļauties sapņiem – gan lieliem, gan maziem. 
Lai visiem jauka, saulaina un spilgtiem mirkļiem bagāta vasara! 
 
Sandra Čivča, pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos
 
DSC_0134
DSC_0134
DSC_0154
DSC_0154
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0200
DSC_0200
DSC_0216
DSC_0216
DSC_0221
DSC_0221
DSC_0241
DSC_0241
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0311
DSC_0311
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0362
DSC_0362
DSC_0370
DSC_0370
DSC_0394
DSC_0394
DSC_0424
DSC_0424
DSC_0447
DSC_0447
DSC_0450
DSC_0450
DSC_0490
DSC_0490
DSC_0531
DSC_0531
DSC_0555
DSC_0555
DSC_0576
DSC_0576
DSC_0633
DSC_0633
DSC_0649
DSC_0649
DSC_0663
DSC_0663
DSC_0694
DSC_0694
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites