Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Lai rosinātu skolēnus ilglaicīgai un mērķtiecīgai dabas izzināšanai un saglabāšanai, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā - VISC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk tekstā- DAP) 2016. gadā īstenos jaunu vides izglītības iniciatīvu - projektu "Ieraugi, atklāj, saglabā!".
"Bērniem šodien ir arvien mazāk iespēju brīvi atrasties dabā, spēlēties, atpūsties, mācīties dažādas dzīves prasmes un patstāvību. Savukārt cilvēks, kas nav radis uzturēties dabā, to nepazīst, nemīl, no tās baidās un nav ieinteresēts to saudzēt un saglabāt. Uzsākot šo projektu, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Valsts izglītības satura centru vēlas risināt šo problēmu un piedāvāt veidu, kā saistoši un interesanti atjaunot saikni ar dabu, piedaloties mērķtiecīgā un ilgstošā dabas vides izzināšanā," pauž VISC pārstāvji.
 
Piedalīties projektā aicinātas izglītības iestādes - interešu izglītības, vispārējās, speciālās, kā arī profesionālo izglītības iestāžu skolēnu grupas. Katrā komandā - ne vairāk kā seši. No vienas iestādes projektā var piedalīties vairākas grupas.
 
Projektam "Ieraugi, atklāj, saglabā!" būs četras secīgas pakāpes - "Atrodi!", "Izzini!", "Rūpējies!", "Izstāsti!". Tās varēs realizēt viena gada laikā vai vairākos, katru gadu veicot vienu vai vairākas pakāpes. Dalībnieki paši varēs plānot savu piedalīšanos akcijā, par to informējot organizatorus. Par katras pakāpes veikšanu dalībniekiem būs jāiesūta atskaite, un viņi saņems apliecinājumu.
 
Noslēgumā (katra gada jūnija sākumā) dalībnieki, kas veikuši visas četras pakāpes, tiks aicināti uz klātienes noslēguma pārgājienu kādā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kur divu dienu pārgājienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem izzinās norises un likumsakarības dabā.
 
"Dabas aizsardzības pārvaldes misija ir saglabāt dabas daudzveidību un veicināt cilvēka un dabas harmonisku līdzāspastāvēšanu, lai dabas vērtības būtu arī nākotnē un priecētu nākamās paaudzes. Lai to sasniegtu, nozīmīga ir sabiedrības izglītošana. Mēs ticam, ka zināšanas un interese, ko jaunākā paaudze iegūst dažādos mūsu vides izglītības projektos un iniciatīvās, tiek pārnestas arī pieaugušo auditorijā - ģimenēs. Tādejādi ar izpratni par vērtībām un nozīmīgumu dabā dodas arvien plašāka sabiedrības daļa, " pauž Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa.
 
Pieteikties dalībai projektā iespējams visa gada garumā, aizpildot anketu VISC mājas lapā www.visc.gov.lv sadaļā "Interešu izglītība"-> apakšsadaļā "Vides izglītība".
 
Vairāk informācija: Daba.gov.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites