Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Pastaiga gaismas un mūzikas noskaņās - ATCELTS!
Sabiiedrība > Atpūta
29.10.2021
Helovīna mistērijas uzdevumi Rembatē - ATCELTS!
Bērnu pasākums > Atpūta
31.10.2021 18.00
Svecīšu vakars Tomes kapsētās
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
31.10.2021
Svecīšu vakars Ķeguma kapos
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
07.11.2021 16.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

PII "Gaismiņa"


 

 

Adrese: Komunālā iela 7, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Vadītāja: Māra Andersone

Mob. tālr.: 25421659; 65038552

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba laiks: 7.00 - 19.00


Programmas:

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 (licencēta 13.11.2020.),
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611 (licencēta 16.09.2019.).

 

Vadītājas pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no plkst. 15.00 - 18.00;

Ceturtdienās no plkst. 8.00 -  12.00.

 

• Vadītājas vietniece izglītības jomā - Dita Sniedze (65038552),
• Saimniecības pārzinis - Kaspars Bruģis (65038552),
• Medmāsa - Skaidrīte Jakuboviča (26807300),
• Lietvede - Ināra Vītola (26401591),
• Ēdnīcas vadītāja - Ilona Ludborža (65038552).

 

 
 

11 grupiņas:

1. „Spārītes” 1,5 – 2 gadi (skolotājas Gita Greine un  Baiba Karāne, skolotāju palīgs Marika Piese),

2. „Gliemeži” 1,5 – 2 gadi (skolotājas Anda Šauva un Rūta Kuriņa, skolotāju palīgs Ināra Rošāne),

3. „Cālīši” 1,5 – 2 gadi (skolotājas Jolanta Bogdanova un  Aiga Osvalde-Kozlova, skolotāju palīgs Ilona Rimicāne),

4. „Bitītes” 4 gadi (skolotājas Gunta Strapcāne un Indra Buša, skolotāju palīgs Anita Buša),

5. „Taureņi” 3 gadi (skolotājas Laila Osvalde un Mārīte Kelkite, skolotāju palīgs Danuta Lazovska),

6. „Ezīši” 3 gadi (skolotājas Kristīne Čuikina un Lāsma Rimša, skolotāju palīgs Ņina Ormane),

7. „Saulītes” 4 gadi  (skolotājas Nelli Pavloviča un Zane Paegle, skolotāju palīgs Raisa Kakļušina),

8. „Mārītes” 5 gadi (skolotājas Sniedze Žvagina un Aiga Grūbe, skolotāju palīgs Anita Cīrule),

9. „Pūcītes” 6 gadi (skolotājas Tatjana Bardiša un Guna Lapsa, skolotāju palīgs Marija Jermolajeva),
10. „Zīļuki” 6 gadi (skolotājas Ieva Bodniece un Aija Freimane, skolotāju palīgs Ilze Puriņa),

11. „Skudriņas” 5 gadi (skolotājas Ingūna Dātava un Liene Siņicka, skolotāju palīgs Ilze Rumpe).

 

Piedāvājam:

• logopēdijas nodarbības;

• speciālā pedagoga atbalstu;

• silto smilšu nodarbības;

• tautisko deju pulciņu;

• ansambli;

• angļu valodas pulciņu;

• cīņas mākslas pulciņu;

• vieglatlētikas pulciņu;

• dambretes pulciņu;

• “Džimbas” drošības programmu 5-6 gadīgiem bērniem;

• anti-mobinga programmu “Lielās dzīves skola” 6 gadīgiem bērniem
 

Pozitīvu gaisotni un radošas nodarbības katru dienu!

Garšīgu un veselīgu ēdienu, ko no vietējiem produktiem gatavo bērnudārza brīnišķīgā pavāru komanda!

Programma „Skolas piens” un „Skolas auglis”.

         

ĶEGUMA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “GAISMIŅA” NOLIKUMS

Saistošie noteikumi par ēdināšanas pabalstu

Iekšējās kārtības noteikumi par Covid-19 infekcijas ierobežošanas prasību nodrošināšanu un ievērošanu

Rīcība, ja tiek atklāts Covid-19 infekcijas gadījums iestādē

 

 

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" pašvērtējums.

 

Pieteikums bērna reģistrēšanai VPII "Gaismiņa". Elektronisko pieteikumu var aizpildīt šeit.

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites