Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

PII "Gaismiņa"


 

 

Adrese: Komunālā iela 7, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

Vadītāja: Māra Andersone

Mob. tālr.: 25421659; 65038552

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba laiks: 7.00 - 19.00


 

Reģ.Nr. 40900024434

Programmas:

Pirmsskolas izglītības programma 01011111(licencēta13.11.2020.)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem  01015611 (licencēta16.09.2019.)

 

Vadītājas pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no plkst. 15.00 - 18.00;

Ceturtdienās no plkst. 8.00 -  12.00.

 

• Vadītājas vietniece izglītības jomā

Dita Sniedze 65038552, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

• Saimniecības pārzinis

Kaspars Bruģis 65038552, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Medmāsa 

Skaidrīte Jakuboviča 26807300, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Lietvede

Ināra Vītola 26401591,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

• Ēdnīcas vadītāja

Ilona Ludborža 65038552, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 

 
 

11 grupiņas:

1. „Spārītes” 1,5 – 2 gadi ( skolotājas Gita Greine un  Zanda Krēsliņa, skolotāju palīgs Marika Piese);
2. „Gliemeži” 1,5 – 2 gadi (skolotājas Anda Šauva un Rūta Kuriņa, skolotāju palīgs Ināra Rošāne);
3. „Cālīši” 1,5 – 2 gadi ( skolotājas Jolanta Bogdanova un  Aiga Osvalde-Kozlova, skolotāju palīgs Ilona Rimicāne);
4. „Bitītes” 4 gadi (skolotājas Gunta Strapcāne un Indra Buša, skolotāju palīgs Anita Buša);
5. „Taureņi” 3 gadi ( skolotājas Laila Osvalde un Mārīte Kelkite, skolotāju palīgs Danuta Lazovska);
6. „Ezīši” 3 gadi (skolotājas Kristīne Čuikina un Lāsma Rimša, skolotāju palīgs Anda Bļodniece);
7. „Saulītes” 4 gadi  ( skolotājas Nelli Pavloviča un Zane Paegle, skolotāju palīgs Olga Trence);
8. „Mārītes” 5 gadi ( skolotājas Sniedze Žvagina un Aiga Grūbe, skolotāju palīgs Anita Cīrule);
9. „Pūcītes” 6 gadi ( skolotājas Tatjana Bardiša un Guna Lapsa, skolotāju palīgs Marija Jermolajeva);
10. „Zīļuki” 6 gadi ( skolotājas Ieva Bodniece un Aija Freimane, skolotāju palīgs Ilze Puriņa);
11. „Skudriņas” 5 gadi ( skolotājas Ingūna Dātava un Liene Siņicka, skolotāju palīgs Ilze Rumpe).

 

Piedāvājam:

• logopēdijas nodarbības;
• speciālā pedagoga atbalstu;
• silto smilšu nodarbības;
• tautisko deju pulciņu;
• angļu valodas pulciņu;
• cīņas mākslas pulciņu;
• vieglatlētikas pulciņu;
• “Džimbas” drošības programmu 5-6 gadīgiem bērniem;

 

Pozitīvu gaisotni un radošas nodarbības katru dienu!

Garšīgu un veselīgu ēdienu, ko no vietējiem produktiem gatavo bērnudārza brīnišķīgā pavāru komanda!

Programma „Skolas piens” un „Skolas auglis”.

         

ĶEGUMA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “GAISMIŅA” NOLIKUMS

Saistošie noteikumi par ēdināšanas pabalstu

Iekšējās kārtības noteikumi par Covid-19 infekcijas ierobežošanas prasību nodrošināšanu un ievērošanu

Rīcība, ja tiek atklāts Covid-19 infekcijas gadījums iestādē

 

 

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" pašvērtējums.

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites