Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Jautājums domei
Attēli un video

Dzīves situācijas


Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka  attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

2016.GADS
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu IV.ceturksnī
1.    2016.gada 21.decembra Domes lēmums Nr.385 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “TILBE AGRO”;
2.    2016.gada 21.decembra Domes lēmums Nr.386 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “VECPĪRĀGI’;
3.    2016.gada 21.decembra Domes lēmums Nr.387 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “BALTIJAS GRAUDI”.

Pamatojoties uz ­­­­­­likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu noteikto,dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi likvidētām juridiskām personām:

Nr.p.k.

Juridiskā persona

Reģistrācijas Nr.

Pamatparāda summa, euro

Nokavējuma nauda, euro

1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILBE AGRO”

50003581531

466,78

37,49

2.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VECPĪRĀGI”

40001000648

161,52

0,56

3.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALTIJAS GRAUDI”

40003873357

6189,86

44,46

 

 

 

 


          

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites