Tuvākie pasākumi
Orientēšanās pasākums
Kultūra > Atpūta
No 15.05.2020 līdz 29.05.2020
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Projektu jaunumi


Īstenots projekts “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana”.

Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības ir īstenojušas projektu “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana” (Nr.1-08/277/2018.), ko līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds konkursa aktivitātes “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana” ietvaros.

Projekta ietvaros ir uzstādītas trīs pontonu tipa ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas  - uz Lielās salas Daugavā,  pie Dzejas ozoliem Kaibalā un Garās salas. Uz Lielās salas, pie Dzejas ozoliem Kaibalā un divās autostāvvietās Dzelmēs, ir uzstādīti informācijas stendi, kur iespējams smelties noderīgu informāciju par dabas liegumā mītošajiem aizsargājamiem biotopiem, putnu un zivju sugu daudzveidību, kā arī tuvumā esošajiem tūrisma objektiem. Stāvlaukumos izvietoti arī atpūtas soliņi ar atkritumu urnām. Pie Dzejas Ozoliem Kaibalā līdzās ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietai izveidota atpūtas zona ar galdu un soliņiem.

Līdz ar ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas izveidi uz Lielās salas, ir izveidota 500m gara un 1.2m plata dabas pastaigu taka, kura atrodas uz esošās makšķernieku takas, apejot Lielās raganzālītes atradni un ūdeņu ērkšķuzāli, kas ir aizsargājamās augu sugas.  Pastaigas laikā, vasaras sezonā iespējams novērot šos augus ziedēšanas stadijā un iepazīt dabisku, neskartu mežu, mitrās un slapjās pļavas un Daugavas lejtecei raksturīgu ainavu.

Lai lieguma apmeklētājiem un atpūtniekiem tiktu dažādota iespēja tuvāk iepazīt neskartu dabu, vērot ūdensputnu daudzveidību un dzīvesveidu,  uz Lielās salas tika uzstādīta  arī skatu terase (6 x 6 m) un nojume (2,5 x 2 m) ar galdu un krēsliem, ierīkota ugunskura vieta,  kurā iespējams ne tikai nodoties bezrūpīgā atpūtā, baudot klusumu un mieru, bet arī doties piknikā.

Projekta laikā tika īstenota vēl  viena aktivitāte, kas ir dabisko zālāju atjaunošana lieguma pļavās uz Lielās salas Daugavā,  uz Kaibalas salas, uz Garās salas, nepieļaujot to aizaugšanu ar krūmiem. Veicot šo aktivitāti, tiek veicināta bioloģiskās daudzveidības palielināšanās, kā arī radīta labvēlīgāka vide ligzdojošiem un caurceļojošiem putniem.

Vienlaicīgi vērts iegaumēt, ka visas aktivitātes notiek dabas liegumā, kur dažāda veida darbības (piemēram, zvejošana, pārvietošanās ar motorizētiem ūdens transportlīdzekļiem u.c.) ir ierobežotas ar dabas lieguma individuālajiem izmantošanas un aizsardzības noteikumiem.

Tā kā visas aktivitātes ir notikušas dabas liegumā, tad liela nozīme ir arī cilvēku radītajai ietekmei. Lai mainītu sabiedrības priekšstatus un uzvedību par atkritumu apsaimniekošanu un pievērstu apmeklētāju uzmanību dabas un vides piesārņošanai, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldības, atsaucoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas Fonda aicinājumu, ir  iesaistījušās kampaņā “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites