2011.gada projekti


Realizētājs: Vija Arāja

Piešķirtais finansējums: 500,00 Ls

Apraksts:

Veikts Birzgales pagasta Kalnamuižas kapu kapličas remonts: atjaunots jumta segums, grīdas, fasādes krāsojums.

Realizētājs: Valija Skuja

Piešķirtais finansējums: 500,00 Ls

Līdzfinansējums: 55,77 Ls (CSDD); 130,00 Ls (personīgais finansējums un brīvprātīgais darbs); 37,00 Ls (SIA „Ozolkalnu nams”, Andris Balodis)

Apraksts:

Organizētas ceļu satiksmes noteikumu apmācības, piesaistot CSDD pārstāvi, noorganizēts velosipēdistu eksāmens un 30 Birzgales pagasta iedzīvotāji, gan bērni vecumā no 12 gadiem, gan pieaugušie saņēmuši velobraucēju apliecības, iegādāts velostatīvs 6 divriteņiem un uzstādīts pie Birzgales pamatskolas.

Realizētājs: Sarmīte Pugača

Piešķirtais finansējums: 492,37 Ls

Apraksts:

Iegādāts daudzveidīgs sporta inventārs: veselības diski, paklāji, lecamauklas, hanteles, gumijas lentas, bumbas, kā arī mūzikas centrs, tādējādi radot iespēju dažādot vingrinājumu klāstu veselības nostiprināšanai un fiziskās formas uzturēšanai.

Realizētājs: Rita Reinsone

Piešķirtais finansējums: 500,00 Ls

Līdzfinansējums: 99,00 Ls (SIA „Birzgale K”, Kārlis Okmanis)

Apraksts:

Iegādātas digitālās klavieres Birzgales tautas nama pašdarbības kolektīvu mēģinājumu un pasākumu apskaņošanas nodrošināšanai.

Realizētājs: Ingrīda Puišele

Piešķirtais finansējums: 500,00 Ls

Apraksts:

Izveidots dabaszinību un mājturības centrs VPII „Birztaliņa” telpās bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Iegādāti uzskates materiāli un mācību līdzekļi, organizēts centra atklāšanas pasākums. Bērni darbojoties centrā iepazīstas ar „zaļo domāšanu,” veselīga uztura pamatiem, dabas aizsardzību, dabas procesiem saiknē ar apkārtējo  vidi, piedalās dažādos izpētes procesos, gūst praktiskās iemaņas ēdienu gatavošanas procesā.

Realizētājs: biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”, Sabīne Gudeiķe

Piešķirtais finansējums: 489,99 Ls

Apraksts:

Labiekārtota Ķeguma ambulances 2.stāva uzgaidāmā telpa, izveidojot sienas apgleznojumu, bērnu rotaļu stūrīti un iegādājoties zīdaiņu pārtinamo galdiņu. 

Realizētājs: biedrība ''Grāmatu draugu klubs "Doma''", Visvaldis Kurmis

Piešķirtais finansējums: 200,00 Ls

Apraksts:

Iegādāta grāmatu kolekcija, organizēts projekts „Bērnu žūrija 2011” un konkursa noslēguma pasākums.

Realizētājs: Ilona Klimane

Piešķirtais finansējums: 300,00 Ls

Apraksts:

Zīmēšanas pulciņa nodarbībām nepieciešamo materiālu iegāde, zīmēšanas pulciņa nodarbību organizēšanai 2 reizes mēnesī Birzgales pagasta bērniem vecumā 3 līdz 7 gadiem VPII „Birztaliņa” telpās 2011./2012. un 2012./2013. mācību gadā.

Realizētājs: biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, Liāna Čodore

Piešķirtais finansējums: 463,90 Ls

Līdzfinansējums: 30,00 Ls (biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”)

Apraksts:

Realizēts 20 stundu apmācību kurss, kurā piedalījās 12 sievietes vecumā pēc 50 gadiem. Kursa laikā apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas veselīga uztura pagatavošanai, un taupīgas saimniekošanas pamatprincipi.  

Realizētājs: Lidija Poluektova

Piešķirtais finansējums: 500,00 Ls

Līdzfinansējums: 32,96 Ls (ansambļa „Kvēlziedi” dalībnieki)

Apraksts:

Vokālā ansambļa „Kvēlziedi” skatuves tērpu iegāde, uzlabojot kultūras pasākumu vizuālo kvalitāti un veicinot novada atpazīstamību citu novadu un republikas nozīmes pasākumos.

Realizētājs: biedrība ''Grāmatu draugu klubs "Doma''", Visvaldis Kurmis

Piešķirtais finansējums: 500,00 Ls

Līdzfinansējums: 99,00 Ls (biedrība ''Grāmatu draugu klubs "Doma''")

Apraksts:

Iegādātas digitālās klavieres Ķeguma bibliotēkā notiekošo literāri – muzikālo pasākumu apskaņošanai. 

Realizētājs: Kaspars Salenieks

Piešķirtais finansējums: 389,08 Ls

Apraksts:

Iegādāti 10 futbola formu komplekti, t.sk. krekli ar apdruku, šorti un getras, un 7 telpu futbola bumbas, uzsākta aktīva dalība Ķeguma novadā un ārpus tā rīkotajos sporta pasākumos, organizēti regulāri treniņi Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, komandā iesaistījušies 20 jaunieši, no tiem 5 vidusskolas vecāko klašu skolēni. 

Realizētājs: Dace Pavlovska

Piešķirtais finansējums: 498,56 Ls

Apraksts:

Iegādāts pludmales volejbola tīkls, 8 pludmales volejbola formas un 5 pludmales volejbola bumbas, tādējādi nodrošinot pludmales volejbola attīstību Ķeguma novadā un komandas atpazīstamību dažāda mēroga turnīros.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites