2013.gada projekti


Realizētājs: Aigars Caunītis

Piešķirtais finansējums: 500,00 Ls

Apraksts:

Iegādātas 10 basketbola formas un iesildīšanās krekli ar Ķeguma novada simboliku dalībai sacensībās.

Realizētājs: Dace Priedoliņa

Piešķirtais finansējums: 499,25 Ls

Līdzfinansējums: 10,99 Ls (Dace Priedoliņa)

Apraksts:

Iegādāti tautas mūzikas instrumenti Tomes folkloras kopas darbības nodrošināšanai. 

Realizētājs: biedrība "Tomes attīstībai"

Piešķirtais finansējums: 168,00 Ls

Apraksts:

Iegādātas futbola un volejbola bumbas Tomes sportistiem aktīva brīvā laika pavadīšanas dažādošanai.

Realizētājs: Benita Šteina

Piešķirtais finansējums: 483,95 Ls

Līdzfinansējums: 20,00 Ls (Benita Šteina)

Apraksts:

Iegādāts nūjošanas aprīkojums Rembates iedzīvotāju aktīva brīvā laika pavadīšanas dažādošanai, organizētas nūjošanas apmācības.

Realizētājs: Vaclavs Griņevičs

Piešķirtais finansējums: 472,20 Ls

Apraksts:

Iegādāts aprīkojums Rembates dambretes,  šaha un šautriņu spēlētājiem, kausi, medaļas sacensību uzvarētājiem.

Realizētājs: biedrība „JADARA”

Piešķirtais finansējums: 376,88 Ls

Apraksts:

Organizēti 2 semināri, kuros pārrunātas un parādītas metodes, kādā veidā uzlabot savas dzīves kvalitāti, izmantojot gan teorētiskās nodarbības, gan meditāciju un vingrojumus.

Realizētājs: biedrība " Ķeguma novada pensionāru biedrība''

Piešķirtais finansējums: 499,00 Ls

Apraksts:

Organizētas apmācības filcēšanā, floristikā, dažādos rokdarbos, sedzot apmācību un nepieciešamo materiālu izmaksas.

Realizētājs: biedrība "Ķeguma novada pensionāru biedrība''

Piešķirtais finansējums: 499,00 Ls

Apraksts:

Organizētas 36 stundu aušanas apmācības, sedzot apmācību un nepieciešamo materiālu izmaksas.

Realizētājs: biedrība "Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"''

Piešķirtais finansējums: 500,00 Ls

Apraksts:

Sakopts pagalms, demontētas vecās smilšu kastes, to vietā uzstādīta rotaļu konstrukcija ar šūpolēm, slidkalniņu un kāpelēšanas rīkiem.

Realizētājs: Dace Pavlovska

Piešķirtais finansējums: 499,90 Ls

Apraksts:

Iegādātas 7 vīriešu un 7 sieviešu telpu volejbola formas ar Ķeguma novada simboliku dalībai sacensībās.

Realizētājs: Varis Zaumanis

Piešķirtais finansējums: 499,07 Ls

Apraksts:

Pie ceļa P85 „Rīgas HES–Jaunjelgava”, Bekuciemā izbūvēts tirgus laukums  ar kiosku, solu un informācijas stendu vietējo iedzīvotāju saražotās produkcijas realizācijai.

Realizētājs: Sandra Pūpola

Piešķirtais finansējums: 496,05 Ls

Līdzfinansējums: 4,60 Ls (Sandra Pūpola)

Apraksts:

Iegādāti mēģinājuma tērpi senioru tautas deju kolektīvam „Ķegums”.

Realizētājs: biedrība "studija Blitze"

Piešķirtais finansējums: 500,00 Ls

Apraksts:

Uzšūtas blūzes Ķeguma konmercnovirziena vidusskolas sākumskolas korim.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites