Iedzīvotāju iniciatīvas projekti


              Ķeguma novada dome Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) pirmo reizi izsludināja 2011.gada pavasarī. Kopš 2012.gada Konkursu izsludina saskaņā ar Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maijā apstiprināto „Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikumu” (sēdes lēmums Nr.247, (protokols Nr.11, 11.§))

Konkursa mērķis:

Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.

Konkursa prioritātes:

  •  Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana;
  • Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai;
  • Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma ierīkošana u.tml.)

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim. 

Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 750 euro vienam projektam.

 

2020.gada projekti

2019.gada projekti

2018.gada projekti

2017.gada projekti

2016.gada projekti

2015.gada projekti

2014.gada projekti

2013.gada projekti

2012.gada projekti

2011.gada projekti

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites