Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

NVO Fonds


Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds (turpmāk tekstā – Fonds) tika izveidots 2013.gadā, Ķeguma novada domei 2013.gada 8.maijā apstiprinot „Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu” (sēdes lēmums Nr.149, (protokols Nr.9, 14.§))

Fonda mērķis:

veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk tekstā – NVO) sabiedriskās aktivitātes.

Fonda uzdevumi:

  • veicināt NVO attīstību Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību;
  • atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā;
  • paaugstināt NVO spēju piesaistīt dažādu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus sabiedrisko aktivitāšu projektu īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma nodrošinājumu.

Fonds paredz atbalstīt NVO, kas reģistrētas LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un darbojas Ķeguma novadā.

Fonda līdzekļus piešķirt šādām NVO aktivitātēm:

  • NVO darbības nodrošināšanai - līdz 150 euro kalendārā gada laikā;
  • sabiedriskajām aktivitātēm (pasākumiem, lekcijām, kursiem, ekskursijām u.c.), kuru mērķauditorija ir Ķeguma novada iedzīvotāji (ne tikai pašas NVO biedri) - līdz 90 % no aktivitāšu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 430 euro kalendārajā gadā vienai NVO;
  • dažādu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, bet ne vairāk kā 2150 euro kalendārajā gadā vienai NVO;
  • ilgtermiņa materiālajiem kapitālieguldījumiem (telpu remontiem, ēku būvniecībai, pamatlīdzekļu iegādei) Ķeguma novada teritorijā - līdz 75 % no veicamo kapitālieguldījumu kopējās vērtības, bet ne vairāk kā 42 700 euro vienai NVO vienu reizi 5 gadu laikā. 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites