Birzgales pagasta vēsture


1935.g. Birzgales pagasta platība bija 20 750 ha un tas atradās Rīgas apriņķī. 1945.g. Birzgales pagastā izveidoja Birzgales, Daugaviešu, Degļupes un Oškalnes ciemus, bet 1949.g. pagastu likvidēja. Vēlāko administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā (līdz 1979.g.) Birzgales pagastam (atjaunots 1990.g.) pievienoja daļu no bijušo Sērenes, Taurkalnes un Tomes pagastu teritorijām.

Birzgales pagasts atrodas Viduslatvijas zemienē Daugavas kreisajā krastā - R daļa Upmales paugurlīdzenumā, A daļa - Taurkalnes līdzenumā, Daugavas mala - Lejasdaugavas senlejā. Reljefs lēzeni viļņots, pagasta centrālo daļu šķērso Valles morēnu grēda, gar kuras A piekāji uz A no Lindes un Birzgales iet Upmales paugurlīdzenuma un Taurkalnes līdzenuma robeža.

Pēc baseina platības un garuma lielākās valsts nozīmes ūdensnoteku meliorācijas sistēmas ir Taļķe, Zvirgzde, Vīksniņa un Ņega.

Lielākie purvi: Gribas tīrelis, Lāču purvs (zemais), Darmšmita tīrelis (Darmštīrelis), Spāres purvs, Ūkļu purvs, Pūces purvs, Siena purvs.

Pagastu šķērso Daugavas un Lielupes ūdensšķirtne. Uz Daugavu tek tās pietekas Ņega (Melderupe), Kašurga, Torbēnupīte (Dīriķupīte), Sienapurva upīte (Dzirnavupīte), Vitkopupīte (Alstiķupīte), Žīdupīte (Zīļupīte, Zilupīte). Lielupes baseinam pieder Misas pietekas Zvirgzde ar pieteku Augstupi un Taļķe ar pieteku Vīksniņu.

2000.g. Birzgales pagastā bija 2055 iedzīvotāji.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 8304 ha, no tiem 5732 ha aizņem aramzeme, 94 ha - augļu dārzi, 1199 ha - pļavas. Meliorēti ir 6176 ha. Meži aizņem 17 481 ha, krūmāji - 379 ha, purvi - 206 ha, ūdeņi - 1247 ha (Ķeguma ūdenskrātuve - 842 ha) pagasta teritorijas.

Pagastā atrodas Birzgales un Ceļmalas pasta nodaļas.

Pagasta teritoriju šķērso 1. šķiras autoceļi: Rīgas HES - Jaunjelgava (P85), Bauska - Linde (P88), Bauska - Aizkraukle (P87); 2. šķiras autoceļi: Jaunrepšas - Birzgale (V1007), Druva - Birzgale - Valle (V995), kā arī dzelzceļa līnija Jelgava - Krustpils (stacijas Lāčplēsis, Goba). Pasažieru vilcieni nekursē kopš 2000.g.

Birzgalē atrodas lauksaimniecības vajadzībām izmantojams lidlauks.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites