Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

2020. gada


Nr. Nosaukums

Pieņemšanas

datums

Dokuments 
KND1-6/20/12 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 30.12.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/11   Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 02.12.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/10 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 31.10.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/9 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 26.08.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/7 Grozījumi Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/20/2 “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 30.06.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/5 Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 10.04.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/4 Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 01.04.2020.

Skatīt šeit

KND1-6/20/3 Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem 12.02.2020.

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi pieejami šeit

KND1-6/20/2 Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam 29.01.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/1 Grozījums Ķeguma novada domes 2018.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/4 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība 22.02.2020. Skatīt šeit

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites