Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Fotoizstāde "Ogre svētku noskaņās"
Kultūra > Izstāde
No 11.11.2020 līdz 30.11.2020
Vakara tirdziņš - ATCELTS!!!
Sabiiedrība > Tirgus
28.11.2020 16.00
Egles lampiņu iedegšana Birzgalē - ATCELTS!!!
Kultūra > Atpūta
28.11.2020 17.00
Egles lampiņu iedegšana Rembatē - ATCELTS!!!
Kultūra > Atpūta
29.11.2020 16.00
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jautājums novada domei

 • 308
 • Veselība
 • Materiālā palīdzība
 • Vai ir paredzēti kādi pabalsti vai materiālā palīdzība 1. Grupas invalīdam. ( kopjamam) ?Kur atrodama informācija? Paldies !
 • Atbildēts
 • Atbilde
 • Pašvaldība
 • Labdien,

  Pabalstu piešķir saskaņā ar “Valsts sociālo pabalstu likuma” 12.1.pantu un MK 2009. gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1608 „Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”. Pabalsta apmērs invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, ir 213,43 euro mēnesī. Pabalsta apmērs invalīdam, kuram nepieciešama kopšana un kura invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, –  ir 313,43 euro mēnesī.

  Ķeguma novada pašvaldībā nav izdalīts atsevišķs pabalsta veids 1.grupas invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. Ķeguma novada domes Saistošie noteikumi Nr.4/2014 nosaka, ka viens vai vairāki kopā dzīvojoši pensionāri un/vai invalīdi, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma vai invaliditātes pensija un ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 280,00 euro mēnesī, ja personām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, vai apgādniekam, kurš dzīvo ar personām vienā mājsaimniecībā, ir noteikta invaliditāte var saņemt pabalstu medicīnas pakalpojumu segšanai līdz 150,00 euro personai kalendārajā gadā un dzīvokļa pabalstu 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā. Pie personas ienākumiem netiek skaitīts invalīdam piešķirtais kopšanas pabalsts.

   

 • atpakaļ pie jautājumu saraksta

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites