Izsoles


Ķeguma novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mētras”, Tomes pag., Ķeguma nov., kas sastāv no zemes gabala 3,24 ha platībā, uz kura atrodas mežaudze.

Izsole notiks Ķeguma novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā 2018.gada 22.maijā plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija Ķeguma novada Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā līdz 2018.gada 21. maijam plkst.15.00. Nosacītā cena- 14000 EUR, nodrošinājuma maksa 1400 EUR, dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, Ķeguma novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma nov., vai Tomes pagasta pārvaldē “Ābelītes”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.. Objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 26651835.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites