Izglītības, kultūras un sporta komiteja


Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

  • sniedz atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kuri skar izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un reliģijas jautājumus pašvaldībā;
  • pārrauga un koordinē izglītības un kultūras iestāžu darbu;
  • sadarbojas ar izglītības un kultūras iestādēm, organizācijām un speciālistiem;
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu un komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus un iesniedz tos izskatīšanai Finanšu komitejā.

Priekšsēdētājs - Roberts Ozols

Priekšsēdētāja vietnieks - Kristaps Rūde

Komitejas locekļi: Imants Smirnovs, Rita Reinsone, Vladimirs Samohins, Dace Māliņa, Valentīns Pastars.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites