Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Finanšu komiteja


Finanšu komiteja:
  • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
  • dod atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
  • dod atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
  • dod priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
  • dod atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus.

Priekšsēdētājs - Ilmārs Zemnieks
Priekšsēdētāja vietnieks - Imants Smirnovs
Komitejas locekļi: Rita Reinsone, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Ojārs Meiris, Vladimirs Samohins, Dace Māliņa, Raivis Ūzuls, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Roberts Ozols, Viesturs Teicāns, Kristaps Reķis.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5884
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
95 %

Noderīgas saites