Tuvākie pasākumi
Ingas Šleseres gleznu izstāde
Kultūra > Izstāde
No 19.02.2020 līdz 31.03.2020
Foto izstāde “Pavasari gaidot”
Kultūra > Izstāde
No 20.02.2020 līdz 22.04.2020
Vizuālās mākslas konkurss - izstāde
Kultūra > Izstāde
No 02.03.2020 līdz 31.03.2020
Izstāde „Vaira Vīķe Freiberga. Ar Sauli”
Kultūra > Izstāde
No 09.03.2020 līdz 31.03.2020
Fotoizstāde "Pokaiņu stāsti"
Kultūra > Izstāde
No 09.03.2020 līdz 30.04.2020
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Šā gada 12. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programmu.
Ar mērķi veicināt jaunu un inovatīvu iesācējuzņēmumu izveidi un attīstību Ekonomikas ministrija izstrādāja jaunu un Latvijā līdz šim vēl nebijušu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda valsts atbalsta programmu, kas nodrošinās iespējas inovatīviem un jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem (komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām) saņemt atbalstu savas saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai akselerācijas fondu ietvaros.
 
“Latvijas ekonomikas konkurētspēja ir balstīta uz produktivitātes pieaugumu – tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti un inovācijām. Lai to veicinātu, manās prioritātēs ietilpst gan finanšu resursu pieejamības nodrošināšanas mehānismu pilnveidošana, gan arī iesācējuzņēmumu jeb start-up regulējuma izveidošana. Jaunā valsts atbalsta programma ir efektīvs instruments jaunu, inovatīvu uzņēmējdarbības veidu uzsākšanai”, stāsta ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.
 
Lai nodrošinātu akselerācijas fondu ieviešanu, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” publiskās iepirkumu procedūras ietvaros izvēlēsies divus līdz trīs finanšu starpniekus (fondu pārvaldniekus), kuru pienākumos būs nodrošināt bez maksas akselerācijas pakalpojumu sniegšanu (mentoringu, palīdzību nozares ekspertu piesaistē, pircēju, piegādātāju, partneru un nākamo investoru piesaistē) un finansiālu atbalstu pirms-sēklas un sēklas investīcijas veidā. Bez maksas akselerācijas pakalpojumu sniegšana ir būtiska akselerācijas fondu darbības komponente, jo agrīnās attīstības stadijas iesācējuzņēmumiem šādu pakalpojumu piesaistei bieži vien nav pietiekoša pašu finansējuma. Sniedzot finansiālu un nefinansiālu atbalstu saimnieciskās darbības veicējiem visās nepieciešamajās darbības jomās (komandas veidošanā, intelektuālā īpašuma aizsardzībā, biznesa vadībā, biznesa koncepta attīstībā u.tml.) ar kvalificētu un pieredzējušu finanšu starpnieku palīdzību tiks nodrošināta atbalsta instrumenta efektivitāte jaunu un inovatīvu iesācējuzņēmumu izveides veicināšanā.
 
Akselerācijas fondu īstenošanai un atbalsta saimnieciskās darbības veicējiem sniegšanai ir novirzīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 miljonu eiro apmērā (vienam fondam attiecīgi 5 miljoni eiro) un papildus tiks piesaistīti privāto ieguldītāju līdzekļi vismaz 10 % apmērā sēklas investīcijām, savukārt agrīnākās stadijas, proti, pirms-sēklas investīcijas pilnā apmērā tiks finansētas no publiskajiem līdzekļiem.
 
Sākotnējā jeb pirms-sēklas investīcija, kuras apmērs ir līdz 50 tūkstošiem eiro, ir paredzēta galvenokārt biznesa modeļa izpētei un sākotnējā koncepta izstrādei (tā piemēram, izmaksām patentu reģistrēšanai, tirgus izpētei, atalgojumam piesaistītajiem darbiniekiem (programmētājiem) u.tml.). Savukārt sēklas investīcija, kas paredzēta jau tālākai biznesa attīstībai (tā piemēram, produkta un prototipa attīstīšanai), saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejama apmērā līdz pat 250 tūkstošiem eiro.
 
Lai nodrošinātu efektīvu saimnieciskās darbības izveidi un attīstību, valsts atbalsta programmas nosacījumi paredz, ka sākotnējās pirms-sēklas investīcijas tiks veiktas tikai tādos saimnieciskās darbības veicējos, kas saņēmuši akselerācijas pakalpojumus (proti, kas piedalās finanšu starpnieku organizētajās akselerācijas programmās), savukārt sēklas investīcijas - kā tālākās investīcijas tādos saimnieciskās darbības veicējos, kas saņēmuši pirms-sēklas investīcijas šīs programmas ietvaros. Investīcijas būs pieejamas kā aizdevumu, tā arī kvazikapitāla un pašu kapitāla ieguldījumu veidā, tādejādi sniedzot iespējas veikt ieguldījumu saimnieciskās darbības veicējiem vispiemērotākajā investīcijas formā.
 
Finanšu starpnieku (akselerācijas fondu pārvaldnieku) atlasi akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” paredz izsludināt 2016. gada 3. ceturksnī. Apzinot publiskās iepirkumu procedūras norisei nepieciešamo termiņu, kā arī ņemot vērā, ka pēc līguma ar finanšu starpniekiem noslēgšanas par akselerācijas fondu ieviešanu būs nepieciešams laiks (indikatīvi pāris mēneši) privātā līdzfinansējuma piesaistei un akselerācijas programmu organizēšanai, Ekonomikas ministrija paredz, ka akselerācijas fondi savu darbību uzsāks, un akselerācijas pakalpojumi un finansiāls atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejams 2017. gada 2. ceturksnī.
 
Detalizēti ar jaunajiem akselerācijas fondu valsts atbalsta nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē, papildu informācija par programmu publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.
 
Elita Rubesa - Voravko
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193;
E-pasts: elita.rubesa @em.gov.lv; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.em.gov.lv;
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija; http://www.youtube.com/siltinam

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites