Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Apskates objekti


Adrese Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads
GPS 56.630840, 24.757962

 

LAT

1567.gadā šajā vietā no tīra ozolkoka tika uzcelta baznīca. Laikā no 1730.-1740. gada uz pirmās baznīcas augstajiem pamatiem uzbūvēja jaunu baznīcu. Torņa būvi ar garu smaili pabeidza 1775.gadā. Pēc 100 gadiem iebūvēja Augusta Martina ērģeles, iegādāja vācu gleznotāja Junkera altārgleznu „Kristus pie krusta”. Kapenēs zem baznīcas glabāti Plettenbergu dzimtas piederīgie. 1965.gadā komunistiskās okupācijas vara baznīcu sagrāva. Uz sagrautās baznīcas pamatiem tika uzcelta ciema padomes ēka. 1990.gada 18.maijā LR Reliģijas lietu departamentā tika reģistrēta atjaunotā Birzgales ev. luteriskā draudze. 1990.gada 10.jūnijā tika atklāta un iesvētīta draudzes kapela pašreizējās Birzgales pagasta padomes ēkas sēžu zālē. No 1994.gadā kapelu izmanto arī jaundibinātā Romas katoļu Birzgales draudze. Baznīckalnā ir vienīgais piemineklis Latvijā sagrautajai baznīcai un tās mācītājam Vecajam Stenderam, uzstādīts 1989.gadā par birzgaliešu ziedojumiem, autors Ojārs Feldbergs. Gothards Frīdrihs Stenders Lindes – birzgales baznīcā par mācītāju kalpoja no 1744. līdz 1753.gadam.

ENG

Church Hill Linde - Birzgale
In 1567, a church made of pure oak was built on this site. In 1965, the church was destroyed by the communist occuation authorities. On the foundations of the ruined church the village council was built. The monument of Baznīckalns is the only memorial site in Latvia to the ruined church and its pastor Gotthard Friedrich Stender. Sculptor O. Feldberg.

RUS

Базницкалнс Линдес – Бирзгале
В 1567 году на этом месте из чистого дуба была построена церковь. В 1965 году местной властью церковь была разрушена. На фундаменте разрушенной церкви было построено здание сельского совета. На месте разрушенной церкви стоит памятный камень церкви и её священнику Старому Стэндеру. Скульптор О. Фельдбергс.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites