Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Apskates objekti


Adrese Meža kapi, Birzgales pagasts, Ķeguma novads
GPS 56.629557, 24.904229


LAT

Meža kapi -senākā kapsēta Birzgales pagastā, kurā apglabāta eposa ”Lāčplēsis” autora A.Pumpura par Mīļo māti sauktā viņa tēva audžumāte un mātes tēva māsa, kuru var uzskatīt par novada pirmo skolotāju. Viņa Lielvārdes prāvesta uzdevumā “Jauntīrumniekos” ierīkojusi pirmo skolu, kur mācījusi bērnu grāmatas lasīšanā un katķismā (Katehismā).


ENG

A. Pumpurs Dear mother's resting place. Forest Cemetery
Forest Cemetery - the oldest cemetery in Birzgale. Resting place of “the Beloved Mother” of Andrejs Pumpurs, the author of the epic poem “Lāčplesis”. She was his father’s foster mother, who can be considered the first teacher of the municipality. On behalf of the dean of Lielvarde, she established the first school in “Jauntīrumnieki”, where she taught children reading and catechism.

RUS

Могила Любимой матери А.Пумпура. Лесное кладбище
Лесное кладбище – древнее кладбище Бирзгальской волости, где похоронены любимая мачеха отца автора эпоса “Lāčplēsis” Андрея Пумпура, называемая Любимой матерью, и сестра отца матери, которую можно считать первой учительницей уезда. От имени Лиелвардского декана она основала первую школу “Яунтимниеки”, где учила детей читать и катехизис.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites